piatok 10. júla 2015

Upratovacie služby a spektrum ich činnosti

Na našom trhu nie je veľa kvalitných profesionálnych upratovacích firiem, ktoré sú schopné zabezpečiť široké spektrum upratovacích činností - umývanie okien a výkladov, výškové čistenie a natieranie fasád, prevencia a odstránenie graffiti, hĺbkové čistenie kobercov a podlahových krytín, generálne upratovanie po stavebných činnostiach a pod.

upratovacie služby

Nie je jednoduché obsiahnuť všetky nové účinné upratovacie technológie s využitím moderných značkových čistiacich prostriedkov a výkonného technického a strojového vybavenia, ale hlavne s dôrazom na kvalitu a plnú spokojnosť zákazníka ...

Upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. tieto kritériá rozhodne spĺňa a plným právom patrí do úzkej špičky profesionálnych upratovacích spoločností, a to nielen na našom, ale aj zahraničnom trhu.

Dôvodov je hneď niekoľko. Okrem už spomínaného dôrazu na kvalitu svojej činnosti a s tým ruka v ruke idúca plná spokojnosť zákazníkov, je veľmi dôležitý fakt, že táto firma disponuje vlastnými odbornými a bezúhonnými pracovníkmi, ktorí uvádzajú do praxe najnovšie a najúčinnejšie metódy, s ktorými sú pravidelne oboznamovaní a na ktoré sú firmou pravidelne preškolení.

A v neposlednom rade každý, kto využíva ich služby, oceňuje nielen ich profesionálny prístup ku ktorejkoľvek ich upratovacej činnosti, ale aj firemné krédo, že samozrejmosťou je, že ku kvalitnému upratovania nevyhnutne patrí následné ošetrenie s dôrazom na čo najväčšie predĺženie životnosti, či už formou ochranných aplikácií alebo náterov, a to vždy s využitím najnovších poznatkov odborného výskumu, ktorý prináša stále nové, kvalitnejšie a efektívnejšie možnosti pri komplexnom upratovaní tak, aby šetrným a účinným spôsobom bolo zabezpečená nielen efektivita a kvalita umývania a čistenia, ale aj dlhá životnosť všetkých čistených materiálov ...

Komplexné upratovacie služby po stavbe


Jednou z veľmi žiadaných činností upratovacej spoločnosti A SERVIS LIPKA, s.r.o. je komplexné upratovanie po stavebných úpravách. Jedná sa o široký súhrn upratovacích činností (čistenie a umývanie okien a rámov, veľakrát z vonkajšej časti za použitia výškovej techniky alebo horolezcov, komplexné čistenie podlahových krytín a kobercov, vrátane prípadnej úpravy silne znečisteného muriva a fasád s následným ošetrením účinnými aplikáciami pre dlhotrvajúcu čistotu a predĺženie životnosti). A vďaka svojej viac ako dvadsaťročnej skúsenosti v upratovacej činnosti táto firma disponuje veľmi výkonnou strojovou technikou, špičkovými značkovými čistiacimi prostriedkami a, samozrejme, tiež technickým vybavením a zabezpečením na najvyššej úrovni.

Pre svoju komplexnosť ponúkaných služieb a vrcholnú kvalitou prevedenia je upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. radená svojimi zákazníkmi medzi absolútnu špičku nielen na našom trhu služieb.

Svojim ďalším prípadným zákazníkom všetky informácie oznámi na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára