štvrtok 17. septembra 2015

Náter proti plesniam - LSG

Súčasné najnovšie technológie v oblasti upratovacích služieb ponúkajú nové, veľmi efektívne a účinné možnosti, ktoré spoľahlivo riešia dlhoročné problémy s pôsobením vlhkosti, a to hlavne pri staršej bytovej aj komerčnej zástavbe. V tých časoch stavebné normy projektov ani obmedzené možnosti používaných stavebných materiálov neriešili nebezpečenstvo vplyvu vlhkosti na ľudské zdravie a ani kvalitu, funkčnosť a životnosť týchto projektov. Je potreba si ale uvedomiť, že táto staršia zástavba je aj v súčasnej dobe nenahraditeľná a práve vďaka dnešným pokročilým stavebným a upratovacím technológiám sa ponúka reálna možnosť riešiť tieto podstatné nedostatky tak, aby spĺňali nielen dnešné náročné stavebné normy, ale aj súčasné nároky na komfort, zdravie a pohodlie.

A práve upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. ponúka svojim zákazníkom najnovšiu technológiu, ktorá účinne a efektívne rieši jeden zo zásadných problémov staršej zástavby. Tou je bez akýchkoľvek pochybností problém s vlhkosťou, ktorá pôsobí dlhodobo vplyvom nedostatočnej izolácie v samotných základoch alebo použitím nevhodných a nekvalitných stavebných materiálov.

náter proti plesniam
Príklad vhodného objektu na náter proti plesniam - LSG

Náter proti plesniam - LSG


Vlhkosť, ktorá je hlavným činidlom pre rýchly vznik plesní, kvasiniek, húb či baktérií sa však vyskytuje aj na zateplených opravených fasádach, a to vplyvom klimatických podmienok, prevažne na severných stranách budov. Upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. je klientmi vyžadovaná nielen pre svoju skúsenosť a spoľahlivosť so zásadným dôrazom na kvalitu vykonaných služieb, ale tiež pre svoju flexibilitu a veľmi rýchlu praktickú realizáciu najnovších účinnejších upratovacích technológií.

A práve náter proti plesniam - LSG je príkladom novej a účinnej upratovacej technológie s dlhodobým efektom. Táto metóda je založená na najnovších poznatkoch vedeckého výskumu, ktoré v samom zárodku znemožňujú výskyt plesní, sanitier, húb a baktérií. Vzhľadom na skutočnosť, že 100%-ná účinnosť náteru v závislosti od klimatických podmienok je mimoriadne vysoká (4 - 6 rokov), sa jedná o skutočne kvalitné riešenie, ktoré zdravotne, ale aj esteticky odstráni donedávna ťažko riešiteľný problém, a to bez nutnosti vynaloženia obrovských finančných prostriedkov na zásadnú a kompletnú rekonštrukciu. Vysokú kvalitu a účinnosť ekologického náteru proti plesniam - LSG potvrdzuje certifikácia na vhodnosť použitia ako na vonkajšie, tak aj vnútorné omietky a prakticky na všetky druhy stavebných materiálov nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale tiež napríklad vhodnosť použitia v pamiatkovo chránených objektoch!

Všetkým prípadným zákazníkom ochotne oznámia vyčerpávajúce podrobnosti o možnostiach tohto náteru na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk.

streda 9. septembra 2015

Umývanie presklených plôch a hydrofóbna impregnácia

Upratovacia spoločnosť A SERVIS LIPKA, s.r.o. sa špecializuje na umývanie a následné ošetrenie všetkých sklených súčastí jednak bytovej zástavby, ale samozrejme aj kancelárskych, obchodných, zdravotníckych, kultúrnych, športových alebo pamiatkových objektov. Táto špecializácia zahŕňa aj sklené fasády vrátane výškových budov, zimné záhrady, strešné okná a všetky sklené výplne, a to aj na pamiatkovo chránených stavbách.

Veľkému záujmu spokojných zákazníkov sa teší umývanie okien a výkladov s následným ošetrením hydrofóbnou impregnáciou.

Špecializácia vlastnej zdokonalenej technológie umývania okien a výkladov je zameraná na skutočnú kvalitu vyčistenia akéhokoľvek druhu skiel pomocou profesionálneho vybavenia pomôckami a čistiacimi prostriedkami renomovanej značky UNGER.

Súčasťou tejto technológie je kvalitné umytie okenných rámov a parapetov, prípadné odstránenie starých reklamných polepov, zvyškov farieb či lepidiel a pod. Zároveň je možné súčasne s umývaním skiel vykonať čistenie markíz vrátane nanoimpregnácie, ktorá výrazne predĺži ich životnosť. A práve markízy sa stali neodmysliteľnou súčasťou príjemného vonkajšieho posedenia, a to nielen v reštauračných a odpočinkových záhradkách, ale hlavne v mestách zabezpečujú tak potrebné zatienenie v sparných letných mesiacoch. Preto je nevyhnutné, a to práve kvôli letným klimatickým vplyvom, ochrániť nemalé investície pri zaobstarávaní si markíz, a pravidelným čistením a údržbou, vrátane už spomínanej impregnácie, výrazne predĺžiť ich efektivitu a životnosť.

čistenie markíz
Čistenie a impregnácia markíz
umývanie výkladov
Umývanie okien a výkladov

Umývanie okien, výkladov a hydrofóbna impregnácia


Upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. vykonáva vlastnú, dlhoročnými skúsenosťami zdokonalenú technológiu umývania okien a výkladov. Táto metóda sa radí k najkvalitnejším službám v tejto oblasti na našom i zahraničnom trhu. Prevedenie v špičkovej kvalite je podporené využívaním najkvalitnejších pomôcok a produktov značkovej firmy UNGER a tiež nekompromisným odmietaním používania leštidiel, ktoré síce vykazujú okamžitý efekt, ale v priebehu pár dní sa takto vyleštené sklá vplyvom klimatických podmienok menia na plochy plné šmúh a fľakov. To samozrejme táto firma, ktorá dôsledne dbá o najvyššiu možnú kvalitu svojich služieb, nemôže za žiadnych okolností akceptovať A všetky sklené plochy dôkladne leští overeným tzv. trikom suchého leštenia.

Táto upratovacia spoločnosť všetkým svojim zákazníkom odporúča, aby si na takto dôkladne umyté akékoľvek presklené priestory nechali naniesť hydrofóbnu impregnáciu. Táto nanovrstva má jednoznačne pozitívny vplyv na predĺženie životnosti skiel, ale aj na ekonomický efekt každého zákazníka, pretože ďalšie umývanie takto ošetrených plôch sa vykonáva už obyčajnou vodou bez akýchkoľvek umývacích a čistiacich prípravkov. Dôvod je prostý, vďaka nanesenej nanovrstve dochádza k tzv. nešpinavej úprave skiel, lebo všetka nečistota sa nabaľuje do guľôčok vody a je bez najmenšieho zanechania špinavých stôp odvádzaná prírodnými vplyvmi (vietor, samospád) mimo ošetrenej plochy. Naviac, impregnácia zabraňuje uchyteniu plesní, vodného kameňa alebo škvŕn od hrdze a chráni pred pôsobením škodlivého UV žiarenia. Táto vrstva je skutočne veľmi odolná a trvanlivá a spokojným klientom zaisťuje ochranu až 5 rokov.

Pre ďalších prípadných záujemcov je k dispozícii e-mailová adresa: centrala@a-servislipka.sk, kde im ochotne oznámia podrobné informácie.

utorok 8. septembra 2015

Odstránenie graffiti, opravy fasád a antigraffitová ochrana

utorok, 8. septembra 2015

 Skúsená medzinárodná upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. so svojím, do detailov prepracovaným programom "Stop graffiti" zastala na skutočnom vrchole ponúkaných služieb nielen na našom, ale aj zahraničnom trhu. Špičková kvalita komplexného prevedenia a veľmi priaznivá cenová relácia ponúkaného programu je bezkonkurenčná a pre zákazníkov sa stáva zásadným a zlomovým riešením v boji s týmto ťažkým a už toľkokrát oprávnene odsudzovaným problémom.

Vo svojej podstate tento program obsahuje tri vlastnými skúsenosťami zdokonalené účinné technológie, ktoré tento problém riešia so 100%-ným účinkom.

odstránenie graffiti
Odstránenie graffiti

Odstránenie graffiti


Prvá technológia je zameraná na odstránenie grafitti z postihnutých miest na fasádach, stienkach a pod., ktoré neboli ošetrené antigraffitovou ochranou AGO. V tomto prípade je, samozrejme, odstránenie náročnejšie a účinnosť sa pohybuje medzi 60% - 90% s reálnym nebezpečenstvom, že spolu s odstránením sprejových náterov dochádza aj k narušeniu vlastnej fasády vrátane straty farebného odtieňa, či k prasklinám alebo odlupovaniu vlastnej omietky.

Aby bola docielená 100%-ne kvalitná účinnosť, je potrebné pristúpiť k ďalším veľmi dôležitým technológiám.

opravy-fasád
Opravy fasád

Opravy fasád


Po odstránení graffiti z neošetrených plôch ponúka upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. vykonanie dôležitej technológie opravy fasád, a to vlastnými, špeciálne školenými pracovníkmi, ktorí silikátovým tmelom veľmi kvalitne zatmelia a opravia poškodenú fasádu - či už sa jedná o praskliny, drobenie omietky, nerovnosti alebo otlčené rohy. Výsledný 100%-ný efekt opravy fasád zavŕši veľmi kvalitný náter fasádnymi farbami značky Weber, ktoré svojou širokou paletou odtieňov zaručia pôvodný vzhľad a životnosť fasádnej farby.

Na takto starostlivo a kvalitne pripravené fasády prichádza najdôležitejšia fáza pre účinný a efektívny boj proti sprejerom.

antigraffitová-ochrana
Antigraffitová ochrana - AGO

Antigraffitová ochrana - AGO


Táto firemná technológia zaručuje zákazníkom ozajstnú úľavu od tak rozšíreného celospoločenského problému, akým sprejové vandalstvo bezpochyby je. Po nanesení antigraffitovej ochrany a vďaka vlastnému komplexnému servisu garantuje táto upratovacia spoločnosť 100%-nú účinnosť odstránenia ďalších, teraz už márnych pokusov "sprejerských umelcov", pretože tento servis - podľa zmluvy o dielo - max. do 14 dní odstráni ďalšie pokusy sprejerov z ktoréhokoľvek miesta v Slovenskej republike, a tým odradí sprejerov od ďalších aplikácií, lebo aj pre týchto "umelcov" nie je efektívne vynakladať nemalé finančné prostriedky na nákup sprejov, ktoré sú potom veľmi rýchlo a účinne odstránené ...

A naviac, firemný komplexný servis zahŕňa doplnenie zoslabenej vrstvy antigraffitovej ochrany o veľmi kvalitný jednorazový náter BELLINZONI, ktorý zabezpečí garanciu a účinnosť ochranného náteru proti graffiti po dobu 4 - 6 rokov.

Táto, do podrobných detailov prepracovaná firemná technológia, sa stala skutočne radikálnym a najúčinnejším riešením, ktoré je prakticky jediné v účinnom boji proti tomuto "nenávidenému umeniu", ktoré úplne degraduje ľudskú kultúru a ničí všetko krásne okolo nás, všetko to, čo sa podarilo za obrovské finančné prostriedky vytvoriť.

Pre podrobné získanie informácií je všetkým prípadným záujemcom k dispozícii e-mailová adresa: centrala@a-servislipka.sk.

pondelok 31. augusta 2015

Čistenie fasád a ochrana LSG

Ďalšou, zákazníkmi veľmi žiadanou službou je pre upratovaciu firmu A SERVIS LIPKA, s.r.o. čistenie fasád a ich následné účinné ošetrenie. Túto technológiu spoločnosť vykonáva ako na rodinných domoch, murovaných plotoch, múrikoch a iných menších objektoch, tak samozrejme aj na väčších stavebných celkoch, či už to sú panelové domy, kancelárske budovy, zdravotnícke, kultúrne alebo obchodné centrá. Pomocou zabezpečovacej techniky a odborne zdatných vlastných profesionálov firma svojim klientom túto činnosť vykonáva aj vo výškach, vrátane možnosti využitia odborne zameraných vlastných horolezcov a horolezeckej techniky.

Prevažne v mestách, kde je prašnosť prostredia v dôsledku dopravného ruchu a klimatických vplyvov niekoľkonásobne vyššia, sú fasády budov vystavené negatívnym vonkajším podmienkam oveľa intenzívnejšie a následná "zanesenosť" fasády spoločne s výskytom plesní, machov a ostatných zdraviu škodlivých spór majú zásadný vplyv na životnosť a funkčnosť vlastnej fasády. Každý majiteľ mi dá iste za pravdu, aká obrovská finančná náročnosť sa skrýva za zaobstaraním novej fasády. Veľmi pozitívne preto pôsobí zistenie, že táto skúsená upratovacia spoločnosť prichádza s progresívnou ponukou na skutočne účinné OŠETRENIE po vyčistení fasády, ktoré má zásadný vplyv na predĺženie jej funkčnosti a životnosti vrátane zaručenej likvidácie zdravotného nebezpečenstva v podobe plesní a spór.


cistenie fasad
Ošetrenie a ochrana vyčistenej fasády

Čistenie fasád a ochrana LSG

Pri zvážení všetkých týchto okolností je preto na mieste využiť možnosti, ktoré táto renomovaná upratovacia firma ponúka. Ich technológie čistenia a drobné opravy fasád sú na veľmi vysokej kvalitatívnej úrovni, a to aj s možnosťou náterov značkovými farbami Weber. Čistenie a nátery fasád sú vhodné nielen na fasády zašlé vplyvom klimatických podmienok, ale aj v súvislosti s odstránením ľudskej stupidity v podobe graffiti.

Svojou modernou technológiou upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. spoľahlivo oživí pôvodnú krásu fasád.

Aby mala táto činnosť dlhodobý efekt, je nesmierne dôležité po vyčistení fasád nechať tieto plochy ošetriť naozaj progresívnymi a modernými ochrannými nátermi - účinnou antigraffitovou ochranou AGO alebo náterom LSG proti plesniam, vlhkosti a spóram. Každý zákazník týmto spôsobom získa dlhoročný účinný prostriedok, ktorý efektívne a spoľahlivo ochráni fasády jeho stavebných objektov.

Ďalší prípadní záujemcovia získajú podrobnejšie informácie na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk.

utorok 25. augusta 2015

Komplexné čistenie a ošetrenie budov od prírodných vplyvov a graffiti

Skúsená medzinárodná upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. poskytuje svojim zákazníkom nielen na našom, ale aj na českom, rakúskom a nemeckom trhu širokú škálu kvalitných a flexibilných služieb v tak potrebnej oblasti, ktorou upratovacia činnosť nepochybne bola, je a vždy bude. Každý z nás veľmi citlivo vníma životné a kultúrne prostredie, a to nielen vo svojom bezprostrednom okolí. Hodnotím veľmi pozitívne, že vďaka najmodernejším a najúčinnejším technológiám, s ktorými špičkové kvalitné upratovacie spoločnosti oslovujú svojich zákazníkov, narastá geometrickým radom záujem majiteľov o tieto služby(bez ohľadu na to, či sa jedná o majiteľa obrovských moderných centier alebo majiteľa obytných domov, rodinných domov či víl), pretože v dnešnej dobe sa už nejedná o obyčajné čistenie a umývanie postihnutých priestorov, ale aj - a to je podstatné - o ošetrenie budov a preventívnu ochranu vyčistených plôch, a tým predĺženie životnosti s veľmi kladným ekonomickým dopadom pre každého zákazníka.

Medzi mnohé upratovacie spoločnosti, ktoré svojím kvalitným prístupom s dôrazom na využívanie najnovších účinných technológií zberajú najväčšie úspechy u svojich klientov, patrí práve firma A SERVIS LIPKA, s.r.o.

osetrenie budov
Komplexné čistenie a ošetrenie budov od prírodných vplyvov a graffiti

Komplexné čistenie a ošetrenie budov od prírodných vplyvov a graffiti


Práve viac ako dvadsaťročná skúsenosť tejto spoločnosti, poctivý prístup v zavádzaní komplexných a najúčinnejších technológií a najvyššia kvalita odvádzanej práce stojí za úspešnou upratovacou činnosťou tejto firmy. Nosným pilierom je komplexnosť služieb, či už sa jedná o umývanie a ošetrenie okien a výkladov, generálne čistenie a ošetrenie fasád po stavebnej činnosti vrátane náročnej realizácie vo výškach a na ťažko prístupných miestach, alebo o akékoľvek upratovacie práce v interiéroch. Keď do tohto zoznamu pridám účinnú antigraffitovú prevenciu a následný úspešný boj s graffiti, tak to samo o sebe svedčí o príčine vrcholného postavenia spoločnosti nielen na našom trhu. Tento výpočet by ale stále nebol kompletný, ak by som ešte neuviedol ďalšiu veľmi úspešnú a špecifickú činnosť v čistení a ošetrení jednak pamiatkovo chránených, ale aj zdravotníckych objektov. Je samozrejmosťou, že moderné a účinné technológie, ktoré táto spoločnosť v tejto oblasti aplikuje, sú schválené, certifikované a odporúčané kompetentnými úradmi.

Táto komplexnosť kvalitných upratovacích služieb je zákonite zárukou spokojnosti zákazníkov, pretože v tejto firme na jednom mieste vždy nájdu tú upratovaciu činnosť, ktorá rieši ich požiadavky.

Všetkým ďalším prípadným klientom je k dispozícii e-mailová adresa: centrala@a-servislipka.sk, kde im ochotne podrobne oznámia všetky potrebné informácie.

piatok 21. augusta 2015

Odstránenie graffiti a antigraffitová ochrana

Sprejové graffiti sú celospoločensky veľmi diskutovaná a právom odsudzovaná téma. Samozrejme, pretože všetkým majiteľom postihnutých objektov - či už sa jedná o veľké priemyselné alebo obchodné zóny alebo rodinnú zástavbu (domy, vily či malé domčeky) alebo múry, múriky, ploty a všetky ostatné verejné priestranstvá - tým všetkým graffitové "výjavy" spôsobujú obrovské materiálne škody a navyše úplne degradujú ľudskú kultúru a estetickosť...

Niekedy mi ale pripadá, že mnohí postihnutí majitelia už svoj nekonečný boj s týmto celkom jednoznačne negatívnym fenoménom dnešnej doby jednoducho vzdali... A bohužiaľ sa nie je ani čomu čudovať, lebo likvidovať niečo, čo sa neustále a prakticky beztrestne opakuje stále znova, to zákonite odradí mnohých z nás!

NAPRIEK TOMU existuje jedinečný a unikátny spôsob, ako sa brániť. Som toho názoru, že mnohí takto postihnutí majitelia ani nevedia, že práve osvedčené a kvalitné upratovacie firmy sú schopné, a to za pomoci najnovších moderných technológií, tomuto stále sa opakujúcemu fenoménu účinne čeliť.

Svojim najúčinnejším komplexným servisom sa na samotný vrchol v boji proti graffiti úplne právom radí upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o., ktorá ako jediná spoločnosť u nás garantuje funkčnosť svojej antigraffitovej ochrany. Verím, že mnohých majiteľov určite bude zaujímať, v čom je táto firma tak ojedinelá a výnimočná. V stručnosti teda zhrniem fakty a je na zvážení každého prípadného klienta, či stále sa opakujúce problémy s graffiti bude riešiť práve touto cestou...


odstránenie graffiti
Odstránenie graffiti a antigraffitová ochrana AGO

Odstránenie graffiti a antigraffitová ochrana AGO


Áno, to všeobecne známe "klasické" odstránenie graffiti majú vo svojich ponukách mnohé upratovacie firmy. Je ale potrebné dodať, že 100% účinnosť nie je v týchto prípadoch dosiahnuteľná. Musia nasledovať ďalšie technologické operácie, ako sú opravy a pretmelenie postihnutých fasád vrátane ich premaľovania, a to pokiaľ možno na rovnaký odtieň pôvodnej farby fasády. Nikde pritom nie je zaručené, že po takto náročnom spôsobe odstránenia sa problém v podobe nového graffitového nástreku sprejom nebude počas krátkeho obdobia znova opakovať.

A tu prichádza spoločnosť A SERVIS LIPKA, s.r.o., ako jediná firma u nás s unikátnou vlastnou technológiou komplexného servisu. Po samotnom odstránení graffiti nanesú odborní profesionáli tejto spoločnosti potrebný počet vrstiev antigraffitovej ochrany (podľa štruktúry povrchu). Takto ošetrené plochy sú zárukou, že ďalšie graffiti budú touto firmou so 100% účinnosťou odstránené za sumu 7-9 €/m2 a to práve vďaka komplexnému servisu. Navyše v prípade zoslabenia ochrannej vrstvy pracovníci nanesú jednofázový náter Bellinzoni, ktorý ochrannú antigraffitovú vrstvu doplní. S touto svojou službou "budovy bez graffiti" skutočne nemá táto skúsená a na kvalitu náročná firma u nás konkurenciu! Záverom doplním dôležitú informáciu, že 100% účinnosť antigraffitovej ochrany AGO je 4-6 rokov.

piatok 14. augusta 2015

Čistenie fasád, pieskovanie a technológia LSG

piatok, 14. august 2015

V širokom sortimente služieb upratovacej firmy A SERVIS LIPKA s.r.o. ma zaujala ponuka čistenia fasád vrátane technológie pieskovania. Okrem 100%-ne účinnej a toľko potrebnej metódy antigrafitovej ochrany AGO so svojou unikátnou technológiou, touto spoločnosťou prepracovanou do najmenších detailov, ma zaujala aj ďalšia a veľmi potrebná upratovacia služba, ktorú svojim zákazníkom ponúka táto firma. A to čistenie fasád a pieskovanie prevažne prírodných stavebných materiálov.

Okrem bežného umývania fasád, stien, portálov, priečelí aj všetkých ostatných stavebných prvkov si tu hravo poradí aj s akýmkoľvek silným znečistením od prírodných vplyvov, starých polepov aj škvrnami od farieb. Táto upratovacia firma ponúka veľa možností. Či už ide o klasické umývanie, tlakové umývanie s aktívnou čistiacou zložkou či tryskanie alebo pieskovanie.

Pieskovanie


Technológia pieskovania je veľmi účinná a vhodná na čistenie prírodných materiálov nielen v exteriéroch, ale aj v interiéroch. Využitie je vďaka špeciálnej pieskovačke W / 125 s riadeným tlakom tryskania a možnosti použitia rôznych druhov tryskaného materiálu - granitu, ľahkých abrazív, šupiek orechov a pod. veľmi široké.

A to od čistenia betónových a kamenných schodísk, zábran, cez terasy, podlahy, kamenné obklady, fasády, plášte budov až po jemné a citlivé, ale rovnako účinné čistenie a reštaurovanie sôch, pieskovcových portálov, historických objektov, pieskovcov, opukov, vápenca a mnohých ďalších materiálov, používaných ako v minulosti, tak aj v dnešnom modernom staviteľstve.

Upratovacia firma A SERVIS LIPKA s.r.o. túto kvalitnú technológiu už pravidelne vykonáva aj vo výškach, a to s použitím vlastného technického vybavenia - od lešenia, vysokozdvižných plošín až po nasadenie vlastných a odborne vyškolených horolezcov!


pieskovanie grafitov
Technológia pieskovanie má široké použitie

Progresívna technológia LSG - náter proti plesniam


Staršia stavba je často využívaná a potrebná aj v dnešnej modernej dobe. V čase vzniku týchto stavebných objektov však zďaleka nebol kladený taký dôraz na izolačné zabezpečenie ani na vlastnosti a schopnosti stavebných materiálov- vzdorovať vlhkosti aj klimatickým podmienkam. Preto plesne, kvasinky, machy, huby aj baktérie tu majú ideálne podmienky. Zbaviť sa ich bol po dlhé desaťročia obrovský problém, a to nielen z estetického hľadiska. Musíme sa zamyslieť aj nad faktom, že zdravotné následky sú oveľa nebezpečnejšie, čo je dokázané aj lekárskymi odborníkmi.

Firma A SERVIS LIPKA s.r.o. tu ponúka ďalšiu veľmi progresívnu a účinnú technológiu v podobe náteru LSG. Táto moderná prevratná metóda spoľahlivo zlikviduje vlhkosť a zničí plesne, kvasinky aj všetky ostatné choroboplodné zárodky, ktoré vznikajú vo vlhkom prostredí. Je založená na úplne novom princípe, a to na lokálnej zmene iónovej rovnováhy v bunkovej stene mikroorganizmov. Aj veľmi krátky kontakt mikroorganizmov s takto ošetreným povrchom spôsobí lokálnu zmenu koncentrácie iónov v ich bunkovej stene a následne vnútrobunkový tlak spôsobí jej roztrhnutie. Po nátere LSG nemajú plesne ani ostatné škodlivé organizmy, ktoré sú sprievodnými javmi vlhkosti, šancu prežiť...

Dôležitým faktom ostáva, že táto technológia je pre vyššie druhy organizmov úplne neškodná.

Plochy ošetrené náterom LSG sú odolné voči vlhkosti aj dažďu, sú umývateľné a chránené pred škodlivými vplyvmi UV žiarenia. Náter LSG je funkčný v obmedzenej miere- až 10 rokov a garancia 100%-nej účinnosti je 4-6 rokov

Náter LSG je ekologický a moderný produkt s certifikátom aj na potravinárske a zdravotnícke využitie.

Podrobné informácie všetkým prípadným záujemcom ochotne oznámime na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk.