štvrtok 17. septembra 2015

Náter proti plesniam - LSG

Súčasné najnovšie technológie v oblasti upratovacích služieb ponúkajú nové, veľmi efektívne a účinné možnosti, ktoré spoľahlivo riešia dlhoročné problémy s pôsobením vlhkosti, a to hlavne pri staršej bytovej aj komerčnej zástavbe. V tých časoch stavebné normy projektov ani obmedzené možnosti používaných stavebných materiálov neriešili nebezpečenstvo vplyvu vlhkosti na ľudské zdravie a ani kvalitu, funkčnosť a životnosť týchto projektov. Je potreba si ale uvedomiť, že táto staršia zástavba je aj v súčasnej dobe nenahraditeľná a práve vďaka dnešným pokročilým stavebným a upratovacím technológiám sa ponúka reálna možnosť riešiť tieto podstatné nedostatky tak, aby spĺňali nielen dnešné náročné stavebné normy, ale aj súčasné nároky na komfort, zdravie a pohodlie.

A práve upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. ponúka svojim zákazníkom najnovšiu technológiu, ktorá účinne a efektívne rieši jeden zo zásadných problémov staršej zástavby. Tou je bez akýchkoľvek pochybností problém s vlhkosťou, ktorá pôsobí dlhodobo vplyvom nedostatočnej izolácie v samotných základoch alebo použitím nevhodných a nekvalitných stavebných materiálov.

náter proti plesniam
Príklad vhodného objektu na náter proti plesniam - LSG

Náter proti plesniam - LSG


Vlhkosť, ktorá je hlavným činidlom pre rýchly vznik plesní, kvasiniek, húb či baktérií sa však vyskytuje aj na zateplených opravených fasádach, a to vplyvom klimatických podmienok, prevažne na severných stranách budov. Upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. je klientmi vyžadovaná nielen pre svoju skúsenosť a spoľahlivosť so zásadným dôrazom na kvalitu vykonaných služieb, ale tiež pre svoju flexibilitu a veľmi rýchlu praktickú realizáciu najnovších účinnejších upratovacích technológií.

A práve náter proti plesniam - LSG je príkladom novej a účinnej upratovacej technológie s dlhodobým efektom. Táto metóda je založená na najnovších poznatkoch vedeckého výskumu, ktoré v samom zárodku znemožňujú výskyt plesní, sanitier, húb a baktérií. Vzhľadom na skutočnosť, že 100%-ná účinnosť náteru v závislosti od klimatických podmienok je mimoriadne vysoká (4 - 6 rokov), sa jedná o skutočne kvalitné riešenie, ktoré zdravotne, ale aj esteticky odstráni donedávna ťažko riešiteľný problém, a to bez nutnosti vynaloženia obrovských finančných prostriedkov na zásadnú a kompletnú rekonštrukciu. Vysokú kvalitu a účinnosť ekologického náteru proti plesniam - LSG potvrdzuje certifikácia na vhodnosť použitia ako na vonkajšie, tak aj vnútorné omietky a prakticky na všetky druhy stavebných materiálov nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale tiež napríklad vhodnosť použitia v pamiatkovo chránených objektoch!

Všetkým prípadným zákazníkom ochotne oznámia vyčerpávajúce podrobnosti o možnostiach tohto náteru na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk.

streda 9. septembra 2015

Umývanie presklených plôch a hydrofóbna impregnácia

Upratovacia spoločnosť A SERVIS LIPKA, s.r.o. sa špecializuje na umývanie a následné ošetrenie všetkých sklených súčastí jednak bytovej zástavby, ale samozrejme aj kancelárskych, obchodných, zdravotníckych, kultúrnych, športových alebo pamiatkových objektov. Táto špecializácia zahŕňa aj sklené fasády vrátane výškových budov, zimné záhrady, strešné okná a všetky sklené výplne, a to aj na pamiatkovo chránených stavbách.

Veľkému záujmu spokojných zákazníkov sa teší umývanie okien a výkladov s následným ošetrením hydrofóbnou impregnáciou.

Špecializácia vlastnej zdokonalenej technológie umývania okien a výkladov je zameraná na skutočnú kvalitu vyčistenia akéhokoľvek druhu skiel pomocou profesionálneho vybavenia pomôckami a čistiacimi prostriedkami renomovanej značky UNGER.

Súčasťou tejto technológie je kvalitné umytie okenných rámov a parapetov, prípadné odstránenie starých reklamných polepov, zvyškov farieb či lepidiel a pod. Zároveň je možné súčasne s umývaním skiel vykonať čistenie markíz vrátane nanoimpregnácie, ktorá výrazne predĺži ich životnosť. A práve markízy sa stali neodmysliteľnou súčasťou príjemného vonkajšieho posedenia, a to nielen v reštauračných a odpočinkových záhradkách, ale hlavne v mestách zabezpečujú tak potrebné zatienenie v sparných letných mesiacoch. Preto je nevyhnutné, a to práve kvôli letným klimatickým vplyvom, ochrániť nemalé investície pri zaobstarávaní si markíz, a pravidelným čistením a údržbou, vrátane už spomínanej impregnácie, výrazne predĺžiť ich efektivitu a životnosť.

čistenie markíz
Čistenie a impregnácia markíz
umývanie výkladov
Umývanie okien a výkladov

Umývanie okien, výkladov a hydrofóbna impregnácia


Upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. vykonáva vlastnú, dlhoročnými skúsenosťami zdokonalenú technológiu umývania okien a výkladov. Táto metóda sa radí k najkvalitnejším službám v tejto oblasti na našom i zahraničnom trhu. Prevedenie v špičkovej kvalite je podporené využívaním najkvalitnejších pomôcok a produktov značkovej firmy UNGER a tiež nekompromisným odmietaním používania leštidiel, ktoré síce vykazujú okamžitý efekt, ale v priebehu pár dní sa takto vyleštené sklá vplyvom klimatických podmienok menia na plochy plné šmúh a fľakov. To samozrejme táto firma, ktorá dôsledne dbá o najvyššiu možnú kvalitu svojich služieb, nemôže za žiadnych okolností akceptovať A všetky sklené plochy dôkladne leští overeným tzv. trikom suchého leštenia.

Táto upratovacia spoločnosť všetkým svojim zákazníkom odporúča, aby si na takto dôkladne umyté akékoľvek presklené priestory nechali naniesť hydrofóbnu impregnáciu. Táto nanovrstva má jednoznačne pozitívny vplyv na predĺženie životnosti skiel, ale aj na ekonomický efekt každého zákazníka, pretože ďalšie umývanie takto ošetrených plôch sa vykonáva už obyčajnou vodou bez akýchkoľvek umývacích a čistiacich prípravkov. Dôvod je prostý, vďaka nanesenej nanovrstve dochádza k tzv. nešpinavej úprave skiel, lebo všetka nečistota sa nabaľuje do guľôčok vody a je bez najmenšieho zanechania špinavých stôp odvádzaná prírodnými vplyvmi (vietor, samospád) mimo ošetrenej plochy. Naviac, impregnácia zabraňuje uchyteniu plesní, vodného kameňa alebo škvŕn od hrdze a chráni pred pôsobením škodlivého UV žiarenia. Táto vrstva je skutočne veľmi odolná a trvanlivá a spokojným klientom zaisťuje ochranu až 5 rokov.

Pre ďalších prípadných záujemcov je k dispozícii e-mailová adresa: centrala@a-servislipka.sk, kde im ochotne oznámia podrobné informácie.

utorok 8. septembra 2015

Odstránenie graffiti, opravy fasád a antigraffitová ochrana

utorok, 8. septembra 2015

 Skúsená medzinárodná upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. so svojím, do detailov prepracovaným programom "Stop graffiti" zastala na skutočnom vrchole ponúkaných služieb nielen na našom, ale aj zahraničnom trhu. Špičková kvalita komplexného prevedenia a veľmi priaznivá cenová relácia ponúkaného programu je bezkonkurenčná a pre zákazníkov sa stáva zásadným a zlomovým riešením v boji s týmto ťažkým a už toľkokrát oprávnene odsudzovaným problémom.

Vo svojej podstate tento program obsahuje tri vlastnými skúsenosťami zdokonalené účinné technológie, ktoré tento problém riešia so 100%-ným účinkom.

odstránenie graffiti
Odstránenie graffiti

Odstránenie graffiti


Prvá technológia je zameraná na odstránenie grafitti z postihnutých miest na fasádach, stienkach a pod., ktoré neboli ošetrené antigraffitovou ochranou AGO. V tomto prípade je, samozrejme, odstránenie náročnejšie a účinnosť sa pohybuje medzi 60% - 90% s reálnym nebezpečenstvom, že spolu s odstránením sprejových náterov dochádza aj k narušeniu vlastnej fasády vrátane straty farebného odtieňa, či k prasklinám alebo odlupovaniu vlastnej omietky.

Aby bola docielená 100%-ne kvalitná účinnosť, je potrebné pristúpiť k ďalším veľmi dôležitým technológiám.

opravy-fasád
Opravy fasád

Opravy fasád


Po odstránení graffiti z neošetrených plôch ponúka upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. vykonanie dôležitej technológie opravy fasád, a to vlastnými, špeciálne školenými pracovníkmi, ktorí silikátovým tmelom veľmi kvalitne zatmelia a opravia poškodenú fasádu - či už sa jedná o praskliny, drobenie omietky, nerovnosti alebo otlčené rohy. Výsledný 100%-ný efekt opravy fasád zavŕši veľmi kvalitný náter fasádnymi farbami značky Weber, ktoré svojou širokou paletou odtieňov zaručia pôvodný vzhľad a životnosť fasádnej farby.

Na takto starostlivo a kvalitne pripravené fasády prichádza najdôležitejšia fáza pre účinný a efektívny boj proti sprejerom.

antigraffitová-ochrana
Antigraffitová ochrana - AGO

Antigraffitová ochrana - AGO


Táto firemná technológia zaručuje zákazníkom ozajstnú úľavu od tak rozšíreného celospoločenského problému, akým sprejové vandalstvo bezpochyby je. Po nanesení antigraffitovej ochrany a vďaka vlastnému komplexnému servisu garantuje táto upratovacia spoločnosť 100%-nú účinnosť odstránenia ďalších, teraz už márnych pokusov "sprejerských umelcov", pretože tento servis - podľa zmluvy o dielo - max. do 14 dní odstráni ďalšie pokusy sprejerov z ktoréhokoľvek miesta v Slovenskej republike, a tým odradí sprejerov od ďalších aplikácií, lebo aj pre týchto "umelcov" nie je efektívne vynakladať nemalé finančné prostriedky na nákup sprejov, ktoré sú potom veľmi rýchlo a účinne odstránené ...

A naviac, firemný komplexný servis zahŕňa doplnenie zoslabenej vrstvy antigraffitovej ochrany o veľmi kvalitný jednorazový náter BELLINZONI, ktorý zabezpečí garanciu a účinnosť ochranného náteru proti graffiti po dobu 4 - 6 rokov.

Táto, do podrobných detailov prepracovaná firemná technológia, sa stala skutočne radikálnym a najúčinnejším riešením, ktoré je prakticky jediné v účinnom boji proti tomuto "nenávidenému umeniu", ktoré úplne degraduje ľudskú kultúru a ničí všetko krásne okolo nás, všetko to, čo sa podarilo za obrovské finančné prostriedky vytvoriť.

Pre podrobné získanie informácií je všetkým prípadným záujemcom k dispozícii e-mailová adresa: centrala@a-servislipka.sk.