pondelok 31. augusta 2015

Čistenie fasád a ochrana LSG

Ďalšou, zákazníkmi veľmi žiadanou službou je pre upratovaciu firmu A SERVIS LIPKA, s.r.o. čistenie fasád a ich následné účinné ošetrenie. Túto technológiu spoločnosť vykonáva ako na rodinných domoch, murovaných plotoch, múrikoch a iných menších objektoch, tak samozrejme aj na väčších stavebných celkoch, či už to sú panelové domy, kancelárske budovy, zdravotnícke, kultúrne alebo obchodné centrá. Pomocou zabezpečovacej techniky a odborne zdatných vlastných profesionálov firma svojim klientom túto činnosť vykonáva aj vo výškach, vrátane možnosti využitia odborne zameraných vlastných horolezcov a horolezeckej techniky.

Prevažne v mestách, kde je prašnosť prostredia v dôsledku dopravného ruchu a klimatických vplyvov niekoľkonásobne vyššia, sú fasády budov vystavené negatívnym vonkajším podmienkam oveľa intenzívnejšie a následná "zanesenosť" fasády spoločne s výskytom plesní, machov a ostatných zdraviu škodlivých spór majú zásadný vplyv na životnosť a funkčnosť vlastnej fasády. Každý majiteľ mi dá iste za pravdu, aká obrovská finančná náročnosť sa skrýva za zaobstaraním novej fasády. Veľmi pozitívne preto pôsobí zistenie, že táto skúsená upratovacia spoločnosť prichádza s progresívnou ponukou na skutočne účinné OŠETRENIE po vyčistení fasády, ktoré má zásadný vplyv na predĺženie jej funkčnosti a životnosti vrátane zaručenej likvidácie zdravotného nebezpečenstva v podobe plesní a spór.


cistenie fasad
Ošetrenie a ochrana vyčistenej fasády

Čistenie fasád a ochrana LSG

Pri zvážení všetkých týchto okolností je preto na mieste využiť možnosti, ktoré táto renomovaná upratovacia firma ponúka. Ich technológie čistenia a drobné opravy fasád sú na veľmi vysokej kvalitatívnej úrovni, a to aj s možnosťou náterov značkovými farbami Weber. Čistenie a nátery fasád sú vhodné nielen na fasády zašlé vplyvom klimatických podmienok, ale aj v súvislosti s odstránením ľudskej stupidity v podobe graffiti.

Svojou modernou technológiou upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. spoľahlivo oživí pôvodnú krásu fasád.

Aby mala táto činnosť dlhodobý efekt, je nesmierne dôležité po vyčistení fasád nechať tieto plochy ošetriť naozaj progresívnymi a modernými ochrannými nátermi - účinnou antigraffitovou ochranou AGO alebo náterom LSG proti plesniam, vlhkosti a spóram. Každý zákazník týmto spôsobom získa dlhoročný účinný prostriedok, ktorý efektívne a spoľahlivo ochráni fasády jeho stavebných objektov.

Ďalší prípadní záujemcovia získajú podrobnejšie informácie na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk.

utorok 25. augusta 2015

Komplexné čistenie a ošetrenie budov od prírodných vplyvov a graffiti

Skúsená medzinárodná upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. poskytuje svojim zákazníkom nielen na našom, ale aj na českom, rakúskom a nemeckom trhu širokú škálu kvalitných a flexibilných služieb v tak potrebnej oblasti, ktorou upratovacia činnosť nepochybne bola, je a vždy bude. Každý z nás veľmi citlivo vníma životné a kultúrne prostredie, a to nielen vo svojom bezprostrednom okolí. Hodnotím veľmi pozitívne, že vďaka najmodernejším a najúčinnejším technológiám, s ktorými špičkové kvalitné upratovacie spoločnosti oslovujú svojich zákazníkov, narastá geometrickým radom záujem majiteľov o tieto služby(bez ohľadu na to, či sa jedná o majiteľa obrovských moderných centier alebo majiteľa obytných domov, rodinných domov či víl), pretože v dnešnej dobe sa už nejedná o obyčajné čistenie a umývanie postihnutých priestorov, ale aj - a to je podstatné - o ošetrenie budov a preventívnu ochranu vyčistených plôch, a tým predĺženie životnosti s veľmi kladným ekonomickým dopadom pre každého zákazníka.

Medzi mnohé upratovacie spoločnosti, ktoré svojím kvalitným prístupom s dôrazom na využívanie najnovších účinných technológií zberajú najväčšie úspechy u svojich klientov, patrí práve firma A SERVIS LIPKA, s.r.o.

osetrenie budov
Komplexné čistenie a ošetrenie budov od prírodných vplyvov a graffiti

Komplexné čistenie a ošetrenie budov od prírodných vplyvov a graffiti


Práve viac ako dvadsaťročná skúsenosť tejto spoločnosti, poctivý prístup v zavádzaní komplexných a najúčinnejších technológií a najvyššia kvalita odvádzanej práce stojí za úspešnou upratovacou činnosťou tejto firmy. Nosným pilierom je komplexnosť služieb, či už sa jedná o umývanie a ošetrenie okien a výkladov, generálne čistenie a ošetrenie fasád po stavebnej činnosti vrátane náročnej realizácie vo výškach a na ťažko prístupných miestach, alebo o akékoľvek upratovacie práce v interiéroch. Keď do tohto zoznamu pridám účinnú antigraffitovú prevenciu a následný úspešný boj s graffiti, tak to samo o sebe svedčí o príčine vrcholného postavenia spoločnosti nielen na našom trhu. Tento výpočet by ale stále nebol kompletný, ak by som ešte neuviedol ďalšiu veľmi úspešnú a špecifickú činnosť v čistení a ošetrení jednak pamiatkovo chránených, ale aj zdravotníckych objektov. Je samozrejmosťou, že moderné a účinné technológie, ktoré táto spoločnosť v tejto oblasti aplikuje, sú schválené, certifikované a odporúčané kompetentnými úradmi.

Táto komplexnosť kvalitných upratovacích služieb je zákonite zárukou spokojnosti zákazníkov, pretože v tejto firme na jednom mieste vždy nájdu tú upratovaciu činnosť, ktorá rieši ich požiadavky.

Všetkým ďalším prípadným klientom je k dispozícii e-mailová adresa: centrala@a-servislipka.sk, kde im ochotne podrobne oznámia všetky potrebné informácie.

piatok 21. augusta 2015

Odstránenie graffiti a antigraffitová ochrana

Sprejové graffiti sú celospoločensky veľmi diskutovaná a právom odsudzovaná téma. Samozrejme, pretože všetkým majiteľom postihnutých objektov - či už sa jedná o veľké priemyselné alebo obchodné zóny alebo rodinnú zástavbu (domy, vily či malé domčeky) alebo múry, múriky, ploty a všetky ostatné verejné priestranstvá - tým všetkým graffitové "výjavy" spôsobujú obrovské materiálne škody a navyše úplne degradujú ľudskú kultúru a estetickosť...

Niekedy mi ale pripadá, že mnohí postihnutí majitelia už svoj nekonečný boj s týmto celkom jednoznačne negatívnym fenoménom dnešnej doby jednoducho vzdali... A bohužiaľ sa nie je ani čomu čudovať, lebo likvidovať niečo, čo sa neustále a prakticky beztrestne opakuje stále znova, to zákonite odradí mnohých z nás!

NAPRIEK TOMU existuje jedinečný a unikátny spôsob, ako sa brániť. Som toho názoru, že mnohí takto postihnutí majitelia ani nevedia, že práve osvedčené a kvalitné upratovacie firmy sú schopné, a to za pomoci najnovších moderných technológií, tomuto stále sa opakujúcemu fenoménu účinne čeliť.

Svojim najúčinnejším komplexným servisom sa na samotný vrchol v boji proti graffiti úplne právom radí upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o., ktorá ako jediná spoločnosť u nás garantuje funkčnosť svojej antigraffitovej ochrany. Verím, že mnohých majiteľov určite bude zaujímať, v čom je táto firma tak ojedinelá a výnimočná. V stručnosti teda zhrniem fakty a je na zvážení každého prípadného klienta, či stále sa opakujúce problémy s graffiti bude riešiť práve touto cestou...


odstránenie graffiti
Odstránenie graffiti a antigraffitová ochrana AGO

Odstránenie graffiti a antigraffitová ochrana AGO


Áno, to všeobecne známe "klasické" odstránenie graffiti majú vo svojich ponukách mnohé upratovacie firmy. Je ale potrebné dodať, že 100% účinnosť nie je v týchto prípadoch dosiahnuteľná. Musia nasledovať ďalšie technologické operácie, ako sú opravy a pretmelenie postihnutých fasád vrátane ich premaľovania, a to pokiaľ možno na rovnaký odtieň pôvodnej farby fasády. Nikde pritom nie je zaručené, že po takto náročnom spôsobe odstránenia sa problém v podobe nového graffitového nástreku sprejom nebude počas krátkeho obdobia znova opakovať.

A tu prichádza spoločnosť A SERVIS LIPKA, s.r.o., ako jediná firma u nás s unikátnou vlastnou technológiou komplexného servisu. Po samotnom odstránení graffiti nanesú odborní profesionáli tejto spoločnosti potrebný počet vrstiev antigraffitovej ochrany (podľa štruktúry povrchu). Takto ošetrené plochy sú zárukou, že ďalšie graffiti budú touto firmou so 100% účinnosťou odstránené za sumu 7-9 €/m2 a to práve vďaka komplexnému servisu. Navyše v prípade zoslabenia ochrannej vrstvy pracovníci nanesú jednofázový náter Bellinzoni, ktorý ochrannú antigraffitovú vrstvu doplní. S touto svojou službou "budovy bez graffiti" skutočne nemá táto skúsená a na kvalitu náročná firma u nás konkurenciu! Záverom doplním dôležitú informáciu, že 100% účinnosť antigraffitovej ochrany AGO je 4-6 rokov.

piatok 14. augusta 2015

Čistenie fasád, pieskovanie a technológia LSG

piatok, 14. august 2015

V širokom sortimente služieb upratovacej firmy A SERVIS LIPKA s.r.o. ma zaujala ponuka čistenia fasád vrátane technológie pieskovania. Okrem 100%-ne účinnej a toľko potrebnej metódy antigrafitovej ochrany AGO so svojou unikátnou technológiou, touto spoločnosťou prepracovanou do najmenších detailov, ma zaujala aj ďalšia a veľmi potrebná upratovacia služba, ktorú svojim zákazníkom ponúka táto firma. A to čistenie fasád a pieskovanie prevažne prírodných stavebných materiálov.

Okrem bežného umývania fasád, stien, portálov, priečelí aj všetkých ostatných stavebných prvkov si tu hravo poradí aj s akýmkoľvek silným znečistením od prírodných vplyvov, starých polepov aj škvrnami od farieb. Táto upratovacia firma ponúka veľa možností. Či už ide o klasické umývanie, tlakové umývanie s aktívnou čistiacou zložkou či tryskanie alebo pieskovanie.

Pieskovanie


Technológia pieskovania je veľmi účinná a vhodná na čistenie prírodných materiálov nielen v exteriéroch, ale aj v interiéroch. Využitie je vďaka špeciálnej pieskovačke W / 125 s riadeným tlakom tryskania a možnosti použitia rôznych druhov tryskaného materiálu - granitu, ľahkých abrazív, šupiek orechov a pod. veľmi široké.

A to od čistenia betónových a kamenných schodísk, zábran, cez terasy, podlahy, kamenné obklady, fasády, plášte budov až po jemné a citlivé, ale rovnako účinné čistenie a reštaurovanie sôch, pieskovcových portálov, historických objektov, pieskovcov, opukov, vápenca a mnohých ďalších materiálov, používaných ako v minulosti, tak aj v dnešnom modernom staviteľstve.

Upratovacia firma A SERVIS LIPKA s.r.o. túto kvalitnú technológiu už pravidelne vykonáva aj vo výškach, a to s použitím vlastného technického vybavenia - od lešenia, vysokozdvižných plošín až po nasadenie vlastných a odborne vyškolených horolezcov!


pieskovanie grafitov
Technológia pieskovanie má široké použitie

Progresívna technológia LSG - náter proti plesniam


Staršia stavba je často využívaná a potrebná aj v dnešnej modernej dobe. V čase vzniku týchto stavebných objektov však zďaleka nebol kladený taký dôraz na izolačné zabezpečenie ani na vlastnosti a schopnosti stavebných materiálov- vzdorovať vlhkosti aj klimatickým podmienkam. Preto plesne, kvasinky, machy, huby aj baktérie tu majú ideálne podmienky. Zbaviť sa ich bol po dlhé desaťročia obrovský problém, a to nielen z estetického hľadiska. Musíme sa zamyslieť aj nad faktom, že zdravotné následky sú oveľa nebezpečnejšie, čo je dokázané aj lekárskymi odborníkmi.

Firma A SERVIS LIPKA s.r.o. tu ponúka ďalšiu veľmi progresívnu a účinnú technológiu v podobe náteru LSG. Táto moderná prevratná metóda spoľahlivo zlikviduje vlhkosť a zničí plesne, kvasinky aj všetky ostatné choroboplodné zárodky, ktoré vznikajú vo vlhkom prostredí. Je založená na úplne novom princípe, a to na lokálnej zmene iónovej rovnováhy v bunkovej stene mikroorganizmov. Aj veľmi krátky kontakt mikroorganizmov s takto ošetreným povrchom spôsobí lokálnu zmenu koncentrácie iónov v ich bunkovej stene a následne vnútrobunkový tlak spôsobí jej roztrhnutie. Po nátere LSG nemajú plesne ani ostatné škodlivé organizmy, ktoré sú sprievodnými javmi vlhkosti, šancu prežiť...

Dôležitým faktom ostáva, že táto technológia je pre vyššie druhy organizmov úplne neškodná.

Plochy ošetrené náterom LSG sú odolné voči vlhkosti aj dažďu, sú umývateľné a chránené pred škodlivými vplyvmi UV žiarenia. Náter LSG je funkčný v obmedzenej miere- až 10 rokov a garancia 100%-nej účinnosti je 4-6 rokov

Náter LSG je ekologický a moderný produkt s certifikátom aj na potravinárske a zdravotnícke využitie.

Podrobné informácie všetkým prípadným záujemcom ochotne oznámime na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk.

štvrtok 13. augusta 2015

Grafity a antigrafitová ochrana

Počas návštevy akéhokoľvek mesta nielen u nás, ale prakticky na celom svete sa opakuje vždy rovnaký scenár.

Človek je vskutku očarený nádhernou architektúrou, a to ako historickou, tak aj súčasnou. Obdivujeme odvážne a technicky dokonalé architektonické prvky, ktoré po dlhé stáročia vzbudzujú obdiv a úctu generácií naprieč storočiami.

Veľmi podobný hold je so všetkou vážnosťou treba vzdať aj súčasnému trendu, ktorý veľmi verne a s vynaložením obrovských prostriedkov obnovuje a vracia pôvodnú tvár prevažnej väčšine ako historicky cenných skvostov, tak aj prostých pamiatok minulosti.

Je samozrejmé a pochopiteľné, že architektúra súčasnosti musí spĺňať dnešné nároky človeka na modernú životnú úroveň, ktorá sa odráža ako v súkromí, tak v zamestnaní alebo v spoločenskom vyžití. Preto moderná architektúra do nášho života prináša nové architektonické vízie, ktoré tieto potreby nielen napĺňajú, ale veľakrát svojou technickou vyspelosťou, náročnosťou a prezieravosťou predbiehajú do budúcnosti.

Je preto celkom nepochopiteľný fakt, že v radoch prevažne mladej generácie existuje prakticky beztrestná neľudská potreba ničiť a devastovať všetko krásne okolo nás. Áno, reč je o sprejovom grafite, ktorý sa prakticky 45 rokov od svojho prvého "výtvoru," rozrástol do celosvetového problému. A aj keď každý ľudsky uvažujúci jedinec takto vníma a odsudzuje sprejové grafity, nie je v ľudských silách ho vykoreniť. Snáď ako jediná účinná možnosť sa javí dlhodobé pôsobenie vo výchove každého jedinca od útlej mladosti.

Je preto veľmi dôležité podporovať všetky kroky, ktoré aspoň vedú k zmierneniu následkov tohto naskrz negatívneho javu. Veľmi dôležitý krok vidím v snahe kvalitných upratovacích firiem, ktoré denne bojujú s grafitmi a snažia sa s využitím najnovších technológií zvrátiť súčasný stav.

Veľmi kvalitné výsledky pri odstraňovaní grafitov dosahuje skúsená upratovacia spoločnosť A SERVIS LIPKA s.r.o.
antigrafitová ochrana
Odstránenie grafitov a antigrafitová ochrana

Odstránenie grafitov a antigrafitová ochrana


Ako jediná upratovacia firma u nás má dokonalo prepracovanú technológiu antigrafitovej ochrany a garantuje jej 100%-nú funkčnosť! Tento výsledok dosahuje vďaka komplexnému servisu, ktorý odstránenie grafitov z plôch ošetrených antigrafitovou ochranou zaisťuje zadarmo. Upratovacia firma A SERVIS LIPKA s.r.o. skutočne garantuje 100%-nú účinnosť odstránenia grafitov. Navyše po každom očistení postihnutých plôch na povrch nanesie jednorazový náter BELLINZONI, ktorý doplní ochrannú vrstvu AGO. Životnosť tejto ochrany je 4-6 rokov. Určite sa oplatí uvažovať o tomto zaručenom spôsobe ochrany svojho majetku pred neskutočne rozšíreným vandalizmom, ktorým bez akýchkoľvek diskusií sú aj sprejové grafity.

Podrobnosti o tejto upratovacej službe prípadným ďalším záujemcom ochotne oznámime na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk .