piatok 14. augusta 2015

Čistenie fasád, pieskovanie a technológia LSG

piatok, 14. august 2015

V širokom sortimente služieb upratovacej firmy A SERVIS LIPKA s.r.o. ma zaujala ponuka čistenia fasád vrátane technológie pieskovania. Okrem 100%-ne účinnej a toľko potrebnej metódy antigrafitovej ochrany AGO so svojou unikátnou technológiou, touto spoločnosťou prepracovanou do najmenších detailov, ma zaujala aj ďalšia a veľmi potrebná upratovacia služba, ktorú svojim zákazníkom ponúka táto firma. A to čistenie fasád a pieskovanie prevažne prírodných stavebných materiálov.

Okrem bežného umývania fasád, stien, portálov, priečelí aj všetkých ostatných stavebných prvkov si tu hravo poradí aj s akýmkoľvek silným znečistením od prírodných vplyvov, starých polepov aj škvrnami od farieb. Táto upratovacia firma ponúka veľa možností. Či už ide o klasické umývanie, tlakové umývanie s aktívnou čistiacou zložkou či tryskanie alebo pieskovanie.

Pieskovanie


Technológia pieskovania je veľmi účinná a vhodná na čistenie prírodných materiálov nielen v exteriéroch, ale aj v interiéroch. Využitie je vďaka špeciálnej pieskovačke W / 125 s riadeným tlakom tryskania a možnosti použitia rôznych druhov tryskaného materiálu - granitu, ľahkých abrazív, šupiek orechov a pod. veľmi široké.

A to od čistenia betónových a kamenných schodísk, zábran, cez terasy, podlahy, kamenné obklady, fasády, plášte budov až po jemné a citlivé, ale rovnako účinné čistenie a reštaurovanie sôch, pieskovcových portálov, historických objektov, pieskovcov, opukov, vápenca a mnohých ďalších materiálov, používaných ako v minulosti, tak aj v dnešnom modernom staviteľstve.

Upratovacia firma A SERVIS LIPKA s.r.o. túto kvalitnú technológiu už pravidelne vykonáva aj vo výškach, a to s použitím vlastného technického vybavenia - od lešenia, vysokozdvižných plošín až po nasadenie vlastných a odborne vyškolených horolezcov!


pieskovanie grafitov
Technológia pieskovanie má široké použitie

Progresívna technológia LSG - náter proti plesniam


Staršia stavba je často využívaná a potrebná aj v dnešnej modernej dobe. V čase vzniku týchto stavebných objektov však zďaleka nebol kladený taký dôraz na izolačné zabezpečenie ani na vlastnosti a schopnosti stavebných materiálov- vzdorovať vlhkosti aj klimatickým podmienkam. Preto plesne, kvasinky, machy, huby aj baktérie tu majú ideálne podmienky. Zbaviť sa ich bol po dlhé desaťročia obrovský problém, a to nielen z estetického hľadiska. Musíme sa zamyslieť aj nad faktom, že zdravotné následky sú oveľa nebezpečnejšie, čo je dokázané aj lekárskymi odborníkmi.

Firma A SERVIS LIPKA s.r.o. tu ponúka ďalšiu veľmi progresívnu a účinnú technológiu v podobe náteru LSG. Táto moderná prevratná metóda spoľahlivo zlikviduje vlhkosť a zničí plesne, kvasinky aj všetky ostatné choroboplodné zárodky, ktoré vznikajú vo vlhkom prostredí. Je založená na úplne novom princípe, a to na lokálnej zmene iónovej rovnováhy v bunkovej stene mikroorganizmov. Aj veľmi krátky kontakt mikroorganizmov s takto ošetreným povrchom spôsobí lokálnu zmenu koncentrácie iónov v ich bunkovej stene a následne vnútrobunkový tlak spôsobí jej roztrhnutie. Po nátere LSG nemajú plesne ani ostatné škodlivé organizmy, ktoré sú sprievodnými javmi vlhkosti, šancu prežiť...

Dôležitým faktom ostáva, že táto technológia je pre vyššie druhy organizmov úplne neškodná.

Plochy ošetrené náterom LSG sú odolné voči vlhkosti aj dažďu, sú umývateľné a chránené pred škodlivými vplyvmi UV žiarenia. Náter LSG je funkčný v obmedzenej miere- až 10 rokov a garancia 100%-nej účinnosti je 4-6 rokov

Náter LSG je ekologický a moderný produkt s certifikátom aj na potravinárske a zdravotnícke využitie.

Podrobné informácie všetkým prípadným záujemcom ochotne oznámime na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára