pondelok 29. júna 2015

Graffiti – Prečo sa oplatí aplikovať antigraffitovú ochranu (AGO)

O celospoločenskom vandalizme zvanom graffiti a jeho plazivej devastácii našej historickej a súčasnej kultúry bolo napísané už mnohé ...

A vďaka pomalosti našej spoločnosti účinne ochrániť takto napadnutý majetok, si každý slušný človek musí pripadať ako románový don Quijote de la Mancha v slávnom diele Miguela de Cervantesa o jeho nekonečnom a márnom boji s veternými mlynmi ...

Napriek tomu existuje spôsob, ako tomuto odpudivému jednaniu urobiť prietrž.

Veľmi vážne až zarputile sa k tomuto problému postavila upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. a svojou dokonale premyslenou technológiou dosahuje vynikajúce výsledky a zaslúži si právom rešpekt nás všetkých.

Graffiti – stupídne vyjadrenie ľudskej inteligencie

Antigraffitová ochrana (AGO)


Upratovacie firmy dnes a denne odstraňujú graffiti z budov, stien, výkladov, garáží a všetkých ostatných priestranstiev, ale treba podotknúť, že rozhodne nie so 100% účinkom. A navyše, nikde nie je záruka, že po starostlivom odstránení, sa títo primitívi opäť nevrátia a všetko úsilie Vás ako i upratovacích firiem vyjde nazmar ....

A v týchto situáciách sa ponúka jediné vhodné riešenie. Upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. vďaka svojim, viac ako 20-ročným skúsenostiam (a to nielen na našom trhu) prichádza s revolučnou technológiou, a to s účinným antigraffitovým náterom - AGO.

Ako jediná firma v Českej republike garantuje 100% účinnosť odstránenia graffiti na takto ošetrených priestoroch, a to vďaka svojmu komplexnému servisu. A ako bonus navyše, pracovníci tejto firmy nanesú po odstránení graffiti na stenšenú vrstvu antigraffitovej ochrany jednorazový náter BELLINZONI, ktorý zaručí ďalšiu 100% účinnosť tejto metódy počas 4-6 rokov. Z hľadiska nás všetkých je naozaj pozitívne zistenie, že táto firma, vďaka korektnosti a neutíchajúcej snahe o plnú spokojnosť svojich zákazníkov, zaznamenáva enormný nárast záujmu o túto svoju špičkovú službu.
Všetky informácie všetkým ďalším prípadným zákazníkom radi podrobne oznámi na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk.

utorok 9. júna 2015

Antigraffitová ochrana - AGO

Položme si všetci otázku - my všetci, ktorým záleží na tom, v akom prostredí žijeme...
Čo nás upúta, či už pri návšteve blízkych, či na turistickom výlete alebo tuzemskej dovolenke? Určite nádherná príroda, skvele a nákladne opravené historické budovy a dominanty našich miest a obcí.

Okrem toho obrovské prostriedky boli vynaložené na skvalitnenie súčasných potrieb, tj. napr. vybudovaním moderných nákupných centier, fitness centier alebo aj prostých oddychovvých zákutí, obchodíkov a krčmičiek...

Prečo musíme všetci znášať to nehorázne hyzdenie v podobe graffitových podpisov (pri všetkej úcte k človeku, to nesvedčí o inteligencii, ale o prevzatí "pudových" prirodzených zmyslov od psov - treba dodať, že u psov to dá pochopiť) alebo "graffitových mazanín," ktoré pokrývajú obrovské plochy predtým draho opravené a zreštaurované...

Je preto nutné podporiť úsilie, ktoré vynakladajú upratovacie firmy v boji proti tejto ľudskej stupidite.
Medzi najúspešnejšie firmy v odbore odstránenia graffity rozšírené o účinnú metódu antigraffiti ochrany tzv. AGO rozhodne patrí upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o.Jej obrovská snaha zdokonaľovať technológiu odstraňovania grafitov a vyvíjať vlastné účinné metódy je korunovaná spokojnosťou zákazníkov, s ktorou ruka v ruke prichádza veľký záujem o využitie ich služieb.


Antigraffitová ochrana - AGO


Mnohých z nás logicky napadne, prečo používat antigraffitovú ochranu (AGO), keď predsa možno využiť služby tejto upratovacej firmy priamo až keď problém s graffiti nastane?

Odpoveď je jednoduchá aj z ekonomického hľadiska. Je potrebné si uvedomiť, že účinnosť odstránenia graffiti z neošetrených plôch antigraffitovou ochranou je 60% -90%. Avšak pokiaľ je plocha ošetrená AGO, potom účinnosť odstránenia činí 100% a to už určite stojí za úvahu.

Zvlášť vtedy, keď firma garantuje až 6-ročnú záruku vrátane servisu. Jedná sa totiž o veľmi skúsenú firmu, ktorá prichádza s vlastnými unikátnymi metódami v boji proti tomuto rozšírenému konaniu zla, ktoré bez najmenších škrupulí otravuje život nám všetkým a ničí všetko pekné, čo ľudia svojím úsilím a umom vytvorili. Musím podotknúť, že ku cti firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. určite patrí aj to, že dokáže upozorniť na skutočnosť, že nie za všetkých okolností je použitie antigraffitové ochrany (AGO) vhodné. Existujú materiály, na ktoré nemožno túto metódu použiť. Jedná sa o leštené kovy, sklo a polykarbonáty.

streda 3. júna 2015

ANTIGRAFFITOVÁ OCHRANA

Patrím k veľkej rodine turistov a milovníkov histórie, umenia a všetkého krásneho, čo ľudstvo dokázalo vytvoriť od dôb dávno minulých až po súčasnosť. Žiadny z nás sa predsa nemôže zmieriť s tým, že všetky tie architektonické skvosty zanechané nám a budúcim generáciám (a teraz kladiem dôraz na to, že nerozlišujem architektúru historických pamiatok od architektúry súčasnosti) sú tak hrubo a primitívne devastované a to prakticky beztrestne. Úplne súhlasím s tým, aby boli obrovské finančné prostriedky ďalej vynakladajú nielen na verné rekonštrukcie historickej architektúry, ale aj na výstavbu a údržbu architektúry súčasnosti.

O to viac je zarážajúce, že v dnešnej dobe nie je nikto schopný zásadným spôsobom zabezpečiť ochranu všetkého toho, čo dokázalo ľudstvo svojím umom a dômyslom vytvoriť - od dôb dávno minulých až po súčasnosť.


Základný faktor v úspešnom boji proti graffity


A tak bohužiaľ jedinými účinnými bojovníkmi na tomto poli primitivizmu a ignorancie k obrovským hodnotám našej spoločnosti, zostávajú zodpovední majitelia a upratovacie firmy.
Upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. a jej technológia na odstraňovanie graffity sa dlhodobo zameriava na čo najúčinnejší spôsob, ako túto závažnú problematiku likvidovať a týchto "umelcov" od ďalšej činnosti odradiť.


Antigraffitová ochrana - účinná prevencia


A ako vlastne možno týchto ignorantských "umelcov" odradiť? Na to dáva jasnú odpoveď účinná prevencia v podobe antigraffitovej ochrany. Síce možno očistiť postihnuté plochy fasád, stĺpov, garážových brán či múrov od graffity bez preventívnej antigraffitovej ochrany, ale účinnosť je len 60% až max. 90% a nemožno pri tom zaručiť, že s odstránením graffity nedôjde aj k odstráneniu časti fasádnej farby ...

Naproti tomu odstránenie graffity z postihnutých plôch tam, kde bol použitý antigraffitový náter či nástrek, je ako jedinou našou upratovacou firmou garantovaná 100% účinnosť, vrátane kompletného servisu so zaistením životnosti na 4-6 rokov. A tu prichádza ten rozhodujúci moment - žiadny sprejer nedokáže dlhodobo prefinancovať nemalé prostriedky na obstaranie ďalších a ďalších sprejov potrebných pre svoje "výtvory," lebo mu ich vzápätí zlikviduje účinný a veľmi rýchly zásah firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o.


Všetky otázky a podrobnosti k danej problematike prípadným záujemcom firma rada odpovie na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk