štvrtok 17. septembra 2015

Náter proti plesniam - LSG

Súčasné najnovšie technológie v oblasti upratovacích služieb ponúkajú nové, veľmi efektívne a účinné možnosti, ktoré spoľahlivo riešia dlhoročné problémy s pôsobením vlhkosti, a to hlavne pri staršej bytovej aj komerčnej zástavbe. V tých časoch stavebné normy projektov ani obmedzené možnosti používaných stavebných materiálov neriešili nebezpečenstvo vplyvu vlhkosti na ľudské zdravie a ani kvalitu, funkčnosť a životnosť týchto projektov. Je potreba si ale uvedomiť, že táto staršia zástavba je aj v súčasnej dobe nenahraditeľná a práve vďaka dnešným pokročilým stavebným a upratovacím technológiám sa ponúka reálna možnosť riešiť tieto podstatné nedostatky tak, aby spĺňali nielen dnešné náročné stavebné normy, ale aj súčasné nároky na komfort, zdravie a pohodlie.

A práve upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. ponúka svojim zákazníkom najnovšiu technológiu, ktorá účinne a efektívne rieši jeden zo zásadných problémov staršej zástavby. Tou je bez akýchkoľvek pochybností problém s vlhkosťou, ktorá pôsobí dlhodobo vplyvom nedostatočnej izolácie v samotných základoch alebo použitím nevhodných a nekvalitných stavebných materiálov.

náter proti plesniam
Príklad vhodného objektu na náter proti plesniam - LSG

Náter proti plesniam - LSG


Vlhkosť, ktorá je hlavným činidlom pre rýchly vznik plesní, kvasiniek, húb či baktérií sa však vyskytuje aj na zateplených opravených fasádach, a to vplyvom klimatických podmienok, prevažne na severných stranách budov. Upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. je klientmi vyžadovaná nielen pre svoju skúsenosť a spoľahlivosť so zásadným dôrazom na kvalitu vykonaných služieb, ale tiež pre svoju flexibilitu a veľmi rýchlu praktickú realizáciu najnovších účinnejších upratovacích technológií.

A práve náter proti plesniam - LSG je príkladom novej a účinnej upratovacej technológie s dlhodobým efektom. Táto metóda je založená na najnovších poznatkoch vedeckého výskumu, ktoré v samom zárodku znemožňujú výskyt plesní, sanitier, húb a baktérií. Vzhľadom na skutočnosť, že 100%-ná účinnosť náteru v závislosti od klimatických podmienok je mimoriadne vysoká (4 - 6 rokov), sa jedná o skutočne kvalitné riešenie, ktoré zdravotne, ale aj esteticky odstráni donedávna ťažko riešiteľný problém, a to bez nutnosti vynaloženia obrovských finančných prostriedkov na zásadnú a kompletnú rekonštrukciu. Vysokú kvalitu a účinnosť ekologického náteru proti plesniam - LSG potvrdzuje certifikácia na vhodnosť použitia ako na vonkajšie, tak aj vnútorné omietky a prakticky na všetky druhy stavebných materiálov nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale tiež napríklad vhodnosť použitia v pamiatkovo chránených objektoch!

Všetkým prípadným zákazníkom ochotne oznámia vyčerpávajúce podrobnosti o možnostiach tohto náteru na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk.

streda 9. septembra 2015

Umývanie presklených plôch a hydrofóbna impregnácia

Upratovacia spoločnosť A SERVIS LIPKA, s.r.o. sa špecializuje na umývanie a následné ošetrenie všetkých sklených súčastí jednak bytovej zástavby, ale samozrejme aj kancelárskych, obchodných, zdravotníckych, kultúrnych, športových alebo pamiatkových objektov. Táto špecializácia zahŕňa aj sklené fasády vrátane výškových budov, zimné záhrady, strešné okná a všetky sklené výplne, a to aj na pamiatkovo chránených stavbách.

Veľkému záujmu spokojných zákazníkov sa teší umývanie okien a výkladov s následným ošetrením hydrofóbnou impregnáciou.

Špecializácia vlastnej zdokonalenej technológie umývania okien a výkladov je zameraná na skutočnú kvalitu vyčistenia akéhokoľvek druhu skiel pomocou profesionálneho vybavenia pomôckami a čistiacimi prostriedkami renomovanej značky UNGER.

Súčasťou tejto technológie je kvalitné umytie okenných rámov a parapetov, prípadné odstránenie starých reklamných polepov, zvyškov farieb či lepidiel a pod. Zároveň je možné súčasne s umývaním skiel vykonať čistenie markíz vrátane nanoimpregnácie, ktorá výrazne predĺži ich životnosť. A práve markízy sa stali neodmysliteľnou súčasťou príjemného vonkajšieho posedenia, a to nielen v reštauračných a odpočinkových záhradkách, ale hlavne v mestách zabezpečujú tak potrebné zatienenie v sparných letných mesiacoch. Preto je nevyhnutné, a to práve kvôli letným klimatickým vplyvom, ochrániť nemalé investície pri zaobstarávaní si markíz, a pravidelným čistením a údržbou, vrátane už spomínanej impregnácie, výrazne predĺžiť ich efektivitu a životnosť.

čistenie markíz
Čistenie a impregnácia markíz
umývanie výkladov
Umývanie okien a výkladov

Umývanie okien, výkladov a hydrofóbna impregnácia


Upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. vykonáva vlastnú, dlhoročnými skúsenosťami zdokonalenú technológiu umývania okien a výkladov. Táto metóda sa radí k najkvalitnejším službám v tejto oblasti na našom i zahraničnom trhu. Prevedenie v špičkovej kvalite je podporené využívaním najkvalitnejších pomôcok a produktov značkovej firmy UNGER a tiež nekompromisným odmietaním používania leštidiel, ktoré síce vykazujú okamžitý efekt, ale v priebehu pár dní sa takto vyleštené sklá vplyvom klimatických podmienok menia na plochy plné šmúh a fľakov. To samozrejme táto firma, ktorá dôsledne dbá o najvyššiu možnú kvalitu svojich služieb, nemôže za žiadnych okolností akceptovať A všetky sklené plochy dôkladne leští overeným tzv. trikom suchého leštenia.

Táto upratovacia spoločnosť všetkým svojim zákazníkom odporúča, aby si na takto dôkladne umyté akékoľvek presklené priestory nechali naniesť hydrofóbnu impregnáciu. Táto nanovrstva má jednoznačne pozitívny vplyv na predĺženie životnosti skiel, ale aj na ekonomický efekt každého zákazníka, pretože ďalšie umývanie takto ošetrených plôch sa vykonáva už obyčajnou vodou bez akýchkoľvek umývacích a čistiacich prípravkov. Dôvod je prostý, vďaka nanesenej nanovrstve dochádza k tzv. nešpinavej úprave skiel, lebo všetka nečistota sa nabaľuje do guľôčok vody a je bez najmenšieho zanechania špinavých stôp odvádzaná prírodnými vplyvmi (vietor, samospád) mimo ošetrenej plochy. Naviac, impregnácia zabraňuje uchyteniu plesní, vodného kameňa alebo škvŕn od hrdze a chráni pred pôsobením škodlivého UV žiarenia. Táto vrstva je skutočne veľmi odolná a trvanlivá a spokojným klientom zaisťuje ochranu až 5 rokov.

Pre ďalších prípadných záujemcov je k dispozícii e-mailová adresa: centrala@a-servislipka.sk, kde im ochotne oznámia podrobné informácie.

utorok 8. septembra 2015

Odstránenie graffiti, opravy fasád a antigraffitová ochrana

utorok, 8. septembra 2015

 Skúsená medzinárodná upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. so svojím, do detailov prepracovaným programom "Stop graffiti" zastala na skutočnom vrchole ponúkaných služieb nielen na našom, ale aj zahraničnom trhu. Špičková kvalita komplexného prevedenia a veľmi priaznivá cenová relácia ponúkaného programu je bezkonkurenčná a pre zákazníkov sa stáva zásadným a zlomovým riešením v boji s týmto ťažkým a už toľkokrát oprávnene odsudzovaným problémom.

Vo svojej podstate tento program obsahuje tri vlastnými skúsenosťami zdokonalené účinné technológie, ktoré tento problém riešia so 100%-ným účinkom.

odstránenie graffiti
Odstránenie graffiti

Odstránenie graffiti


Prvá technológia je zameraná na odstránenie grafitti z postihnutých miest na fasádach, stienkach a pod., ktoré neboli ošetrené antigraffitovou ochranou AGO. V tomto prípade je, samozrejme, odstránenie náročnejšie a účinnosť sa pohybuje medzi 60% - 90% s reálnym nebezpečenstvom, že spolu s odstránením sprejových náterov dochádza aj k narušeniu vlastnej fasády vrátane straty farebného odtieňa, či k prasklinám alebo odlupovaniu vlastnej omietky.

Aby bola docielená 100%-ne kvalitná účinnosť, je potrebné pristúpiť k ďalším veľmi dôležitým technológiám.

opravy-fasád
Opravy fasád

Opravy fasád


Po odstránení graffiti z neošetrených plôch ponúka upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. vykonanie dôležitej technológie opravy fasád, a to vlastnými, špeciálne školenými pracovníkmi, ktorí silikátovým tmelom veľmi kvalitne zatmelia a opravia poškodenú fasádu - či už sa jedná o praskliny, drobenie omietky, nerovnosti alebo otlčené rohy. Výsledný 100%-ný efekt opravy fasád zavŕši veľmi kvalitný náter fasádnymi farbami značky Weber, ktoré svojou širokou paletou odtieňov zaručia pôvodný vzhľad a životnosť fasádnej farby.

Na takto starostlivo a kvalitne pripravené fasády prichádza najdôležitejšia fáza pre účinný a efektívny boj proti sprejerom.

antigraffitová-ochrana
Antigraffitová ochrana - AGO

Antigraffitová ochrana - AGO


Táto firemná technológia zaručuje zákazníkom ozajstnú úľavu od tak rozšíreného celospoločenského problému, akým sprejové vandalstvo bezpochyby je. Po nanesení antigraffitovej ochrany a vďaka vlastnému komplexnému servisu garantuje táto upratovacia spoločnosť 100%-nú účinnosť odstránenia ďalších, teraz už márnych pokusov "sprejerských umelcov", pretože tento servis - podľa zmluvy o dielo - max. do 14 dní odstráni ďalšie pokusy sprejerov z ktoréhokoľvek miesta v Slovenskej republike, a tým odradí sprejerov od ďalších aplikácií, lebo aj pre týchto "umelcov" nie je efektívne vynakladať nemalé finančné prostriedky na nákup sprejov, ktoré sú potom veľmi rýchlo a účinne odstránené ...

A naviac, firemný komplexný servis zahŕňa doplnenie zoslabenej vrstvy antigraffitovej ochrany o veľmi kvalitný jednorazový náter BELLINZONI, ktorý zabezpečí garanciu a účinnosť ochranného náteru proti graffiti po dobu 4 - 6 rokov.

Táto, do podrobných detailov prepracovaná firemná technológia, sa stala skutočne radikálnym a najúčinnejším riešením, ktoré je prakticky jediné v účinnom boji proti tomuto "nenávidenému umeniu", ktoré úplne degraduje ľudskú kultúru a ničí všetko krásne okolo nás, všetko to, čo sa podarilo za obrovské finančné prostriedky vytvoriť.

Pre podrobné získanie informácií je všetkým prípadným záujemcom k dispozícii e-mailová adresa: centrala@a-servislipka.sk.

pondelok 31. augusta 2015

Čistenie fasád a ochrana LSG

Ďalšou, zákazníkmi veľmi žiadanou službou je pre upratovaciu firmu A SERVIS LIPKA, s.r.o. čistenie fasád a ich následné účinné ošetrenie. Túto technológiu spoločnosť vykonáva ako na rodinných domoch, murovaných plotoch, múrikoch a iných menších objektoch, tak samozrejme aj na väčších stavebných celkoch, či už to sú panelové domy, kancelárske budovy, zdravotnícke, kultúrne alebo obchodné centrá. Pomocou zabezpečovacej techniky a odborne zdatných vlastných profesionálov firma svojim klientom túto činnosť vykonáva aj vo výškach, vrátane možnosti využitia odborne zameraných vlastných horolezcov a horolezeckej techniky.

Prevažne v mestách, kde je prašnosť prostredia v dôsledku dopravného ruchu a klimatických vplyvov niekoľkonásobne vyššia, sú fasády budov vystavené negatívnym vonkajším podmienkam oveľa intenzívnejšie a následná "zanesenosť" fasády spoločne s výskytom plesní, machov a ostatných zdraviu škodlivých spór majú zásadný vplyv na životnosť a funkčnosť vlastnej fasády. Každý majiteľ mi dá iste za pravdu, aká obrovská finančná náročnosť sa skrýva za zaobstaraním novej fasády. Veľmi pozitívne preto pôsobí zistenie, že táto skúsená upratovacia spoločnosť prichádza s progresívnou ponukou na skutočne účinné OŠETRENIE po vyčistení fasády, ktoré má zásadný vplyv na predĺženie jej funkčnosti a životnosti vrátane zaručenej likvidácie zdravotného nebezpečenstva v podobe plesní a spór.


cistenie fasad
Ošetrenie a ochrana vyčistenej fasády

Čistenie fasád a ochrana LSG

Pri zvážení všetkých týchto okolností je preto na mieste využiť možnosti, ktoré táto renomovaná upratovacia firma ponúka. Ich technológie čistenia a drobné opravy fasád sú na veľmi vysokej kvalitatívnej úrovni, a to aj s možnosťou náterov značkovými farbami Weber. Čistenie a nátery fasád sú vhodné nielen na fasády zašlé vplyvom klimatických podmienok, ale aj v súvislosti s odstránením ľudskej stupidity v podobe graffiti.

Svojou modernou technológiou upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. spoľahlivo oživí pôvodnú krásu fasád.

Aby mala táto činnosť dlhodobý efekt, je nesmierne dôležité po vyčistení fasád nechať tieto plochy ošetriť naozaj progresívnymi a modernými ochrannými nátermi - účinnou antigraffitovou ochranou AGO alebo náterom LSG proti plesniam, vlhkosti a spóram. Každý zákazník týmto spôsobom získa dlhoročný účinný prostriedok, ktorý efektívne a spoľahlivo ochráni fasády jeho stavebných objektov.

Ďalší prípadní záujemcovia získajú podrobnejšie informácie na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk.

utorok 25. augusta 2015

Komplexné čistenie a ošetrenie budov od prírodných vplyvov a graffiti

Skúsená medzinárodná upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. poskytuje svojim zákazníkom nielen na našom, ale aj na českom, rakúskom a nemeckom trhu širokú škálu kvalitných a flexibilných služieb v tak potrebnej oblasti, ktorou upratovacia činnosť nepochybne bola, je a vždy bude. Každý z nás veľmi citlivo vníma životné a kultúrne prostredie, a to nielen vo svojom bezprostrednom okolí. Hodnotím veľmi pozitívne, že vďaka najmodernejším a najúčinnejším technológiám, s ktorými špičkové kvalitné upratovacie spoločnosti oslovujú svojich zákazníkov, narastá geometrickým radom záujem majiteľov o tieto služby(bez ohľadu na to, či sa jedná o majiteľa obrovských moderných centier alebo majiteľa obytných domov, rodinných domov či víl), pretože v dnešnej dobe sa už nejedná o obyčajné čistenie a umývanie postihnutých priestorov, ale aj - a to je podstatné - o ošetrenie budov a preventívnu ochranu vyčistených plôch, a tým predĺženie životnosti s veľmi kladným ekonomickým dopadom pre každého zákazníka.

Medzi mnohé upratovacie spoločnosti, ktoré svojím kvalitným prístupom s dôrazom na využívanie najnovších účinných technológií zberajú najväčšie úspechy u svojich klientov, patrí práve firma A SERVIS LIPKA, s.r.o.

osetrenie budov
Komplexné čistenie a ošetrenie budov od prírodných vplyvov a graffiti

Komplexné čistenie a ošetrenie budov od prírodných vplyvov a graffiti


Práve viac ako dvadsaťročná skúsenosť tejto spoločnosti, poctivý prístup v zavádzaní komplexných a najúčinnejších technológií a najvyššia kvalita odvádzanej práce stojí za úspešnou upratovacou činnosťou tejto firmy. Nosným pilierom je komplexnosť služieb, či už sa jedná o umývanie a ošetrenie okien a výkladov, generálne čistenie a ošetrenie fasád po stavebnej činnosti vrátane náročnej realizácie vo výškach a na ťažko prístupných miestach, alebo o akékoľvek upratovacie práce v interiéroch. Keď do tohto zoznamu pridám účinnú antigraffitovú prevenciu a následný úspešný boj s graffiti, tak to samo o sebe svedčí o príčine vrcholného postavenia spoločnosti nielen na našom trhu. Tento výpočet by ale stále nebol kompletný, ak by som ešte neuviedol ďalšiu veľmi úspešnú a špecifickú činnosť v čistení a ošetrení jednak pamiatkovo chránených, ale aj zdravotníckych objektov. Je samozrejmosťou, že moderné a účinné technológie, ktoré táto spoločnosť v tejto oblasti aplikuje, sú schválené, certifikované a odporúčané kompetentnými úradmi.

Táto komplexnosť kvalitných upratovacích služieb je zákonite zárukou spokojnosti zákazníkov, pretože v tejto firme na jednom mieste vždy nájdu tú upratovaciu činnosť, ktorá rieši ich požiadavky.

Všetkým ďalším prípadným klientom je k dispozícii e-mailová adresa: centrala@a-servislipka.sk, kde im ochotne podrobne oznámia všetky potrebné informácie.

piatok 21. augusta 2015

Odstránenie graffiti a antigraffitová ochrana

Sprejové graffiti sú celospoločensky veľmi diskutovaná a právom odsudzovaná téma. Samozrejme, pretože všetkým majiteľom postihnutých objektov - či už sa jedná o veľké priemyselné alebo obchodné zóny alebo rodinnú zástavbu (domy, vily či malé domčeky) alebo múry, múriky, ploty a všetky ostatné verejné priestranstvá - tým všetkým graffitové "výjavy" spôsobujú obrovské materiálne škody a navyše úplne degradujú ľudskú kultúru a estetickosť...

Niekedy mi ale pripadá, že mnohí postihnutí majitelia už svoj nekonečný boj s týmto celkom jednoznačne negatívnym fenoménom dnešnej doby jednoducho vzdali... A bohužiaľ sa nie je ani čomu čudovať, lebo likvidovať niečo, čo sa neustále a prakticky beztrestne opakuje stále znova, to zákonite odradí mnohých z nás!

NAPRIEK TOMU existuje jedinečný a unikátny spôsob, ako sa brániť. Som toho názoru, že mnohí takto postihnutí majitelia ani nevedia, že práve osvedčené a kvalitné upratovacie firmy sú schopné, a to za pomoci najnovších moderných technológií, tomuto stále sa opakujúcemu fenoménu účinne čeliť.

Svojim najúčinnejším komplexným servisom sa na samotný vrchol v boji proti graffiti úplne právom radí upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o., ktorá ako jediná spoločnosť u nás garantuje funkčnosť svojej antigraffitovej ochrany. Verím, že mnohých majiteľov určite bude zaujímať, v čom je táto firma tak ojedinelá a výnimočná. V stručnosti teda zhrniem fakty a je na zvážení každého prípadného klienta, či stále sa opakujúce problémy s graffiti bude riešiť práve touto cestou...


odstránenie graffiti
Odstránenie graffiti a antigraffitová ochrana AGO

Odstránenie graffiti a antigraffitová ochrana AGO


Áno, to všeobecne známe "klasické" odstránenie graffiti majú vo svojich ponukách mnohé upratovacie firmy. Je ale potrebné dodať, že 100% účinnosť nie je v týchto prípadoch dosiahnuteľná. Musia nasledovať ďalšie technologické operácie, ako sú opravy a pretmelenie postihnutých fasád vrátane ich premaľovania, a to pokiaľ možno na rovnaký odtieň pôvodnej farby fasády. Nikde pritom nie je zaručené, že po takto náročnom spôsobe odstránenia sa problém v podobe nového graffitového nástreku sprejom nebude počas krátkeho obdobia znova opakovať.

A tu prichádza spoločnosť A SERVIS LIPKA, s.r.o., ako jediná firma u nás s unikátnou vlastnou technológiou komplexného servisu. Po samotnom odstránení graffiti nanesú odborní profesionáli tejto spoločnosti potrebný počet vrstiev antigraffitovej ochrany (podľa štruktúry povrchu). Takto ošetrené plochy sú zárukou, že ďalšie graffiti budú touto firmou so 100% účinnosťou odstránené za sumu 7-9 €/m2 a to práve vďaka komplexnému servisu. Navyše v prípade zoslabenia ochrannej vrstvy pracovníci nanesú jednofázový náter Bellinzoni, ktorý ochrannú antigraffitovú vrstvu doplní. S touto svojou službou "budovy bez graffiti" skutočne nemá táto skúsená a na kvalitu náročná firma u nás konkurenciu! Záverom doplním dôležitú informáciu, že 100% účinnosť antigraffitovej ochrany AGO je 4-6 rokov.

piatok 14. augusta 2015

Čistenie fasád, pieskovanie a technológia LSG

piatok, 14. august 2015

V širokom sortimente služieb upratovacej firmy A SERVIS LIPKA s.r.o. ma zaujala ponuka čistenia fasád vrátane technológie pieskovania. Okrem 100%-ne účinnej a toľko potrebnej metódy antigrafitovej ochrany AGO so svojou unikátnou technológiou, touto spoločnosťou prepracovanou do najmenších detailov, ma zaujala aj ďalšia a veľmi potrebná upratovacia služba, ktorú svojim zákazníkom ponúka táto firma. A to čistenie fasád a pieskovanie prevažne prírodných stavebných materiálov.

Okrem bežného umývania fasád, stien, portálov, priečelí aj všetkých ostatných stavebných prvkov si tu hravo poradí aj s akýmkoľvek silným znečistením od prírodných vplyvov, starých polepov aj škvrnami od farieb. Táto upratovacia firma ponúka veľa možností. Či už ide o klasické umývanie, tlakové umývanie s aktívnou čistiacou zložkou či tryskanie alebo pieskovanie.

Pieskovanie


Technológia pieskovania je veľmi účinná a vhodná na čistenie prírodných materiálov nielen v exteriéroch, ale aj v interiéroch. Využitie je vďaka špeciálnej pieskovačke W / 125 s riadeným tlakom tryskania a možnosti použitia rôznych druhov tryskaného materiálu - granitu, ľahkých abrazív, šupiek orechov a pod. veľmi široké.

A to od čistenia betónových a kamenných schodísk, zábran, cez terasy, podlahy, kamenné obklady, fasády, plášte budov až po jemné a citlivé, ale rovnako účinné čistenie a reštaurovanie sôch, pieskovcových portálov, historických objektov, pieskovcov, opukov, vápenca a mnohých ďalších materiálov, používaných ako v minulosti, tak aj v dnešnom modernom staviteľstve.

Upratovacia firma A SERVIS LIPKA s.r.o. túto kvalitnú technológiu už pravidelne vykonáva aj vo výškach, a to s použitím vlastného technického vybavenia - od lešenia, vysokozdvižných plošín až po nasadenie vlastných a odborne vyškolených horolezcov!


pieskovanie grafitov
Technológia pieskovanie má široké použitie

Progresívna technológia LSG - náter proti plesniam


Staršia stavba je často využívaná a potrebná aj v dnešnej modernej dobe. V čase vzniku týchto stavebných objektov však zďaleka nebol kladený taký dôraz na izolačné zabezpečenie ani na vlastnosti a schopnosti stavebných materiálov- vzdorovať vlhkosti aj klimatickým podmienkam. Preto plesne, kvasinky, machy, huby aj baktérie tu majú ideálne podmienky. Zbaviť sa ich bol po dlhé desaťročia obrovský problém, a to nielen z estetického hľadiska. Musíme sa zamyslieť aj nad faktom, že zdravotné následky sú oveľa nebezpečnejšie, čo je dokázané aj lekárskymi odborníkmi.

Firma A SERVIS LIPKA s.r.o. tu ponúka ďalšiu veľmi progresívnu a účinnú technológiu v podobe náteru LSG. Táto moderná prevratná metóda spoľahlivo zlikviduje vlhkosť a zničí plesne, kvasinky aj všetky ostatné choroboplodné zárodky, ktoré vznikajú vo vlhkom prostredí. Je založená na úplne novom princípe, a to na lokálnej zmene iónovej rovnováhy v bunkovej stene mikroorganizmov. Aj veľmi krátky kontakt mikroorganizmov s takto ošetreným povrchom spôsobí lokálnu zmenu koncentrácie iónov v ich bunkovej stene a následne vnútrobunkový tlak spôsobí jej roztrhnutie. Po nátere LSG nemajú plesne ani ostatné škodlivé organizmy, ktoré sú sprievodnými javmi vlhkosti, šancu prežiť...

Dôležitým faktom ostáva, že táto technológia je pre vyššie druhy organizmov úplne neškodná.

Plochy ošetrené náterom LSG sú odolné voči vlhkosti aj dažďu, sú umývateľné a chránené pred škodlivými vplyvmi UV žiarenia. Náter LSG je funkčný v obmedzenej miere- až 10 rokov a garancia 100%-nej účinnosti je 4-6 rokov

Náter LSG je ekologický a moderný produkt s certifikátom aj na potravinárske a zdravotnícke využitie.

Podrobné informácie všetkým prípadným záujemcom ochotne oznámime na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk.

štvrtok 13. augusta 2015

Grafity a antigrafitová ochrana

Počas návštevy akéhokoľvek mesta nielen u nás, ale prakticky na celom svete sa opakuje vždy rovnaký scenár.

Človek je vskutku očarený nádhernou architektúrou, a to ako historickou, tak aj súčasnou. Obdivujeme odvážne a technicky dokonalé architektonické prvky, ktoré po dlhé stáročia vzbudzujú obdiv a úctu generácií naprieč storočiami.

Veľmi podobný hold je so všetkou vážnosťou treba vzdať aj súčasnému trendu, ktorý veľmi verne a s vynaložením obrovských prostriedkov obnovuje a vracia pôvodnú tvár prevažnej väčšine ako historicky cenných skvostov, tak aj prostých pamiatok minulosti.

Je samozrejmé a pochopiteľné, že architektúra súčasnosti musí spĺňať dnešné nároky človeka na modernú životnú úroveň, ktorá sa odráža ako v súkromí, tak v zamestnaní alebo v spoločenskom vyžití. Preto moderná architektúra do nášho života prináša nové architektonické vízie, ktoré tieto potreby nielen napĺňajú, ale veľakrát svojou technickou vyspelosťou, náročnosťou a prezieravosťou predbiehajú do budúcnosti.

Je preto celkom nepochopiteľný fakt, že v radoch prevažne mladej generácie existuje prakticky beztrestná neľudská potreba ničiť a devastovať všetko krásne okolo nás. Áno, reč je o sprejovom grafite, ktorý sa prakticky 45 rokov od svojho prvého "výtvoru," rozrástol do celosvetového problému. A aj keď každý ľudsky uvažujúci jedinec takto vníma a odsudzuje sprejové grafity, nie je v ľudských silách ho vykoreniť. Snáď ako jediná účinná možnosť sa javí dlhodobé pôsobenie vo výchove každého jedinca od útlej mladosti.

Je preto veľmi dôležité podporovať všetky kroky, ktoré aspoň vedú k zmierneniu následkov tohto naskrz negatívneho javu. Veľmi dôležitý krok vidím v snahe kvalitných upratovacích firiem, ktoré denne bojujú s grafitmi a snažia sa s využitím najnovších technológií zvrátiť súčasný stav.

Veľmi kvalitné výsledky pri odstraňovaní grafitov dosahuje skúsená upratovacia spoločnosť A SERVIS LIPKA s.r.o.
antigrafitová ochrana
Odstránenie grafitov a antigrafitová ochrana

Odstránenie grafitov a antigrafitová ochrana


Ako jediná upratovacia firma u nás má dokonalo prepracovanú technológiu antigrafitovej ochrany a garantuje jej 100%-nú funkčnosť! Tento výsledok dosahuje vďaka komplexnému servisu, ktorý odstránenie grafitov z plôch ošetrených antigrafitovou ochranou zaisťuje zadarmo. Upratovacia firma A SERVIS LIPKA s.r.o. skutočne garantuje 100%-nú účinnosť odstránenia grafitov. Navyše po každom očistení postihnutých plôch na povrch nanesie jednorazový náter BELLINZONI, ktorý doplní ochrannú vrstvu AGO. Životnosť tejto ochrany je 4-6 rokov. Určite sa oplatí uvažovať o tomto zaručenom spôsobe ochrany svojho majetku pred neskutočne rozšíreným vandalizmom, ktorým bez akýchkoľvek diskusií sú aj sprejové grafity.

Podrobnosti o tejto upratovacej službe prípadným ďalším záujemcom ochotne oznámime na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk .

piatok 17. júla 2015

Náter proti plesni

Osvedčené upratovacie firmy ponúkajú v súčasnosti širokú škálu služieb, ktoré riešia mnohé problémy s údržbou a vlastným čistením zastavaných plôch, priestranstiev, kancelárskych, zdravotníckych, obchodných či spoločenských centier.

Majitelia týchto objektov, ale aj majitelia drobných stavieb (domčeky, vily, chalupy alebo menšie činžiakové domy) už majú všeobecný prehľad o možnostiach, ktoré im upratovacie firmy ponúkajú. Či už sa jedná o umývanie okien, výkladov, výškové umývanie okien a presklených fasád, nikdy nekončiaci boj s graffiti alebo o čistenie kobercov či generálne upratovanie po stavbe ...

Je však potrebné si uvedomiť, že na našom trhu nie je veľa upratovacích spoločností, ktoré sú schopné svojou kvalitou a spoľahlivosťou obsiahnuť tak široký rozsah služieb k plnej spokojnosti svojich klientov. Dôvody sú vcelku jasné - okrem neustáleho zdokonaľovania upratovacích technológií podľa najnovších trendov výskumu a vývoja, je tu aj nutnosť špičkového strojového a zabezpečovacieho vybavenia, ktoré následne jedine v rukách spoľahlivých a odborne zdatných profesionálov dokáže efektívne zabezpečiť zákazníkom očakávaný výsledok.

Je potom logické, že prevažná časť zákazníkov osloví upratovaciu firmu, ktorá je schopná komplexne a kvalitne zabezpečiť ich požiadavky, a nemusia oslovovať viac firiem, ktoré sa zaoberajú iba určitým druhom upratovacej činnosti. Každý si potom ľahko spočíta nielen úsporu finančných prostriedkov, ale aj času.

Spoločnosť, ktorá ponúka túto komplexnú, ale hlavne kvalitnú a profesionálnu činnosť, je upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. Jedná sa o firmu s viac ako dvadsaťročnou tradíciou, so špičkovým strojovým vybavením, s vlastnými vysoko odbornými profesionálnymi pracovníkmi, ktorá pružne reaguje na najnovšie trendy vývoja v oblasti upratovacích technológií. Používa zásadne najkvalitnejšie značkové druhy čistiacej kozmetiky s dôrazom na šetrné ošetrenie, a tým predlžovanie životnosti nimi očistených plôch a priestorov.


protiplesnovy nater
LSG – ošetrenie vnútorných priestorov

LSG – náter proti plesniam


A práve v rámci firemnej flexibility, ktorá je jedným z pilierov úspešnej činnosti upratovacej firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o., prichádza na trh s novou progresívnou metódou, ktorá úplne bezpečne likviduje výskyt plesní, húb, kvasiniek a baktérií.

Veľmi účinná technológia LSG je založená na princípe antimikrobiálneho pôsobenia zmeny iónovej rovnováhy v bunkovej stene mikroorganizmu - teda plesne, kvasinky či baktérie. Už jemný kontakt bunkovej steny s takto ošetreným povrchom spôsobí lokálnu zmenu v koncentrácii dôležitých iónov a vnútrobunkový tlak spôsobí ich prasknutie. Pre laika to znie veľmi zložito, ale zjednodušene povedané, tento náter LSG už v zárodku znemožní plesniam, kvasinkám, hubám a baktériám prežiť. Veľmi dôležitým faktom pre bezpečnosť tejto technológie je skutočnosť, že pre vyššie formy organizmov je 100% neškodný. Je vhodný na všetky druhy stavebných materiálov napr. betón, tehly, drevo, omietky, OSB dosky, keramické obklady atď.

Funkčnosť LSG náteru je až 10 rokov s tým, že plnou účinnosťou si môžete byť istí 4-6 rokov, podľa klimatických podmienok.

O tom, že je tento náter pre človeka úplne neškodný, svedčí fakt, že bol vyvinutý a certifikovaný pre použitie v zdravotníckych a potravinárskych prevádzkach.

Táto technológia je určite prelomovým riešením, najmä pre staršiu bytovú a priemyselnú zástavbu, kde problémy s plesňami, hubami, kvasinkami a baktériami sú dlhodobým pálčivým problémom!


Prípadným záujemcom odporúčam využiť e-mailovú adresu: centrala@a-servislipka.cz, kde vám ochotne oznámime ďalšie podrobnejšie informácie.

streda 15. júla 2015

Pieskovanie

Upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. sa veľmi intenzívne zaoberá metódami, ktoré eliminujú rozširovanie už mnohokrát zmieňovaného a kritizovaného javu - sprejového graffiti, ktoré tak fatálnym spôsobom ničí našu kultúru a ničí naše okolie prakticky na každom kroku.

O veľmi účinnej a spoľahlivej technológii antigraffitovej ochrany (AGO) nemá snáď už nikto pochybnosti, pretože táto firma so svojím komplexným servisom dáva pádne dôkazy, ako sa proti opakovaným útokom sprejerov spoľahlivo chrániť.

Je to práve kvalita, neustále zdokonaľovanie upratovacích technológií, flexibilita a ústretovosť voči svojim zákazníkom, ktoré túto upratovaciu spoločnosť radia medzi absolútnu špičku nielen v boji proti graffiti, ale celkovo vo veľmi širokom spektre upratovacích činností.

A práve z tohto širokého spektra ma veľmi zaujal ďalší, a to veľmi univerzálny spôsob odstraňovania ako sprejového graffiti, tak aj čistenia stien, fasád a mnohých ďalších stavebných prvkov od poškodenia poveternostnými aj ostatnými vplyvmi. Áno, jedná sa o odstraňovanie všetkých druhov nečistôt pomocou upratovacej technológie pieskovanie.


pieskovanie
Pieskovanie – technológia odstraňovania graffiti

Pieskovanie a jeho mnohostranné využitie


Áno, táto technológia prináša využitie nielen v priemyselných oblastiach, ale bola schválená aj Pamiatkovým úradom Slovenskej Republiky ako šetrná a účinná metóda pri čistení fasád, sôch a všetkých ostatných plôch historických objektov od graffiti, ale tiež, samozrejme, od machov, rias, hrdze, zašlej špiny, starých náterov a pod. Ďalšie využitie sa ponúka pri čistení a ošetrení oceľových konštrukcií. Túto možnosť renovácie určite ocenia aj majitelia menších plôch, ako sú napríklad pomníky, vonkajšie obklady a dlaždice.

Táto technológia spočíva vo využití špeciálnej pieskovačky, ktorá pieskuje buď jemný piesok, granit alebo orechové šupky na postihnuté miesta a veľmi šetrným spôsobom odstraňuje všetky zmienené nečistoty a usadeniny. Tieto služby vykonáva skúsená upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v Česku, v Rakúsku a Nemecku.

Prípadným záujemcom všetky otázky radi zodpovedia na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk

piatok 10. júla 2015

Upratovacie služby a spektrum ich činnosti

Na našom trhu nie je veľa kvalitných profesionálnych upratovacích firiem, ktoré sú schopné zabezpečiť široké spektrum upratovacích činností - umývanie okien a výkladov, výškové čistenie a natieranie fasád, prevencia a odstránenie graffiti, hĺbkové čistenie kobercov a podlahových krytín, generálne upratovanie po stavebných činnostiach a pod.

upratovacie služby

Nie je jednoduché obsiahnuť všetky nové účinné upratovacie technológie s využitím moderných značkových čistiacich prostriedkov a výkonného technického a strojového vybavenia, ale hlavne s dôrazom na kvalitu a plnú spokojnosť zákazníka ...

Upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. tieto kritériá rozhodne spĺňa a plným právom patrí do úzkej špičky profesionálnych upratovacích spoločností, a to nielen na našom, ale aj zahraničnom trhu.

Dôvodov je hneď niekoľko. Okrem už spomínaného dôrazu na kvalitu svojej činnosti a s tým ruka v ruke idúca plná spokojnosť zákazníkov, je veľmi dôležitý fakt, že táto firma disponuje vlastnými odbornými a bezúhonnými pracovníkmi, ktorí uvádzajú do praxe najnovšie a najúčinnejšie metódy, s ktorými sú pravidelne oboznamovaní a na ktoré sú firmou pravidelne preškolení.

A v neposlednom rade každý, kto využíva ich služby, oceňuje nielen ich profesionálny prístup ku ktorejkoľvek ich upratovacej činnosti, ale aj firemné krédo, že samozrejmosťou je, že ku kvalitnému upratovania nevyhnutne patrí následné ošetrenie s dôrazom na čo najväčšie predĺženie životnosti, či už formou ochranných aplikácií alebo náterov, a to vždy s využitím najnovších poznatkov odborného výskumu, ktorý prináša stále nové, kvalitnejšie a efektívnejšie možnosti pri komplexnom upratovaní tak, aby šetrným a účinným spôsobom bolo zabezpečená nielen efektivita a kvalita umývania a čistenia, ale aj dlhá životnosť všetkých čistených materiálov ...

Komplexné upratovacie služby po stavbe


Jednou z veľmi žiadaných činností upratovacej spoločnosti A SERVIS LIPKA, s.r.o. je komplexné upratovanie po stavebných úpravách. Jedná sa o široký súhrn upratovacích činností (čistenie a umývanie okien a rámov, veľakrát z vonkajšej časti za použitia výškovej techniky alebo horolezcov, komplexné čistenie podlahových krytín a kobercov, vrátane prípadnej úpravy silne znečisteného muriva a fasád s následným ošetrením účinnými aplikáciami pre dlhotrvajúcu čistotu a predĺženie životnosti). A vďaka svojej viac ako dvadsaťročnej skúsenosti v upratovacej činnosti táto firma disponuje veľmi výkonnou strojovou technikou, špičkovými značkovými čistiacimi prostriedkami a, samozrejme, tiež technickým vybavením a zabezpečením na najvyššej úrovni.

Pre svoju komplexnosť ponúkaných služieb a vrcholnú kvalitou prevedenia je upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. radená svojimi zákazníkmi medzi absolútnu špičku nielen na našom trhu služieb.

Svojim ďalším prípadným zákazníkom všetky informácie oznámi na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk.


štvrtok 9. júla 2015

LSG - progresívna technológia nielen proti vlhosti stien a fasád

V staršej bytovej, kancelárskej a priemyselnej zástavbe prebieha neustály boj s vlhkosťou, plesňami, hubami, kvasinkami a baktériami, ktoré sa vo vlhkom prostredí nekontrolovateľne rozširujú a spôsobujú nielen estetické alebo materiálne škody, ale hlavne vážne zdravotné problémy. Tieto budovy sú pritom neoddeliteľnou a hlavne stále potrebnou súčasťou nášho bývania, pracovného prostredia, ale aj dôležitou súčasťou prostredia v zdravotníctve, obchodoch či pamiatkových objektoch.

Nemožno pritom odsudzovať architektov, stavbárov a remeselníkov z dôb minulých, ale skoršie poznatky a metódy zjednodušene povedané nemohli konkurovať dnešným možnostiam, kedy moderný výskum ide ruka v ruke s novými, stále dokonalejšími technológiami. A navyše skoršie normy a predpisy vôbec neriešili otázku zdravého bývania a už vôbec nepoznali vplyv nebezpečných baktérií, plesní a kvasiniek na ľudské zdravie.

A práve upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o., ktorá si svojím zodpovedným a kvalitným prístupom v oblasti upratovacích činností získala špičkové renomé, ponúka svojim klientom novú progresívnu technológiu, ktorá zabraňuje tvorbe vlhkosti a účinne a úplne bezpečným spôsobom likviduje baktérie, plesne, machy, huby alebo kvasinky, ktoré spôsobujú veľmi nebezpečné zdravotné komplikácie vrátane alergií.

LSG - veľmi účinný ochranný náter proti tvorbe baktérií, plesní, húb a kvasiniek


Jedná sa o progresívnu technológiu, ktorá spĺňa všetky ekologické a zdravotné kritériá a pre svoju účinnosť a univerzálnosť prináša zásadnú pomoc a riešenie všade tam, kde sa tento problém vyskytuje - a s čistým svedomím konštatujem, že takto napadnutých a pritom toľko potrebných stavebných objektov je väčšina...

V čom spočíva prevratnosť tejto metódy? Nie som chemik ani mikrobiológ a nechcem preto odborne vysvetľovať lokálnu zmenu iónovej rovnováhy v bunkovej stene mikroorganizmu pri aplikácii ochranného náteru, podstatné je, že táto technológia je vysoko účinná, zdravotne bezpečná a plochy takto ošetrené sú odolné proti vlhkosti, dažďu, UV žiareniu a pritom umývateľné so zvýšenou oteruvzdornosťou. Ochranný LSG náter má veľmi dlhú funkčnosť, kedy 100% účinnosť sa garantuje 4-6 rokov, s tým, že môže s obmedzením fungovať až 10 rokov.

Upratovacia spoločnosť A SERVIS LIPKA, s.r.o. pred vlastnou aplikáciou ochranného náteru LSG veľmi dôkladne odstráni biologicky napadnuté plochy muriva či fasád a očistí ich od všetkých nečistôt, a potom už dochádza k naneseniu LSG na takto pripravené postihnuté miesta. Táto aplikácia je vskutku univerzálna, pretože ju možno prakticky použiť na všetky stavebné materiály - betón, vápenno-cementové omietky, drevo, umakart, OSB dosky, keramické obklady atď. O zdravotnej nezávadnosti svedčí fakt, že LSG je odporúčaná i pre zdravotnícke a potravinárska zariadenia...

Všetky podrobné informácie prípadným záujemcom radi poskytneme na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk.

Unikátna a revolučná technológia LSG

utorok, 30. júna 2015

Okrem odstraňovania graffiti z fasád budov a všetkých ostatných postihnutých objektov je ďalšou, veľmi žiadanou službou upratovacej firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. čistenie a dezinfekcia stien v interiéroch, ale aj na vonkajších fasádach domov a úžitkových objektov.

Zvlášť v staršej obytnej zástavbe býva veľkým problémom vysporiadať sa s všadeprítomným alergénnym nepriateľom - v podobe plesní, kvasiniek, baktérií či húb, ktoré vďaka vlhkosti v bytoch nemá šancu majiteľ takých objektov ani častým vetraním odstrániť.

Veľmi kvalitné a účinné riešenie tohto, pre nás všetkých zásadného problému, (ohrozujúceho doslova fatálne naše zdravie) prináša táto upratovacia firma v podobe technológie LSG.

Revolučná technológia LSG


Touto veľmi účinnou a zdravotne úplne nezávadnou metódou likviduje upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. raz a navždy problém s plesňami a ostatnými alergénmi v bytoch, a to prevažne v kúpeľniach či murive orientovaných na sever, vrátane ťažko vetrateľných kútov miestností.

V čom spočíva táto technológia? Prípravky LSG neobsahujú žiadne toxické ani prchavé látky, je bez organických rozpúšťadiel, bez kovov alebo nanočastíc. Efektívnosť LSG je okamžitá po zaschnutí. Takto ošetrené plochy sú vysoko odolné proti vlhkosti, UV žiareniu a sú umývateľné so zvýšenou oteruvzdornosťou. Prípravok je ekologický s trvalou funkčnosťou. Jeho cena, jednoduchá aplikácia, ľahká údržba a široká paleta možnosti využitia robí z tejto technológie moderný vysoko účinný nástroj na likvidáciu všetkých plesní, baktérií, kvasiniek a vôbec nepríjemných alergénov ohrozujúcich naše zdravie.

Veľmi dôležitá je činnosť pracovníkov tejto firmy pred samotnou aplikáciou tejto unikátnej technológie.

Postihnuté miesta dôkladne očistí a mechanicky odstráni pomocou špeciálneho čistiaceho prípravku na báze chlóru. Po úplnom vyschnutí takto ošetrených miest prichádza už samotná aplikácia LSG, a to vo veľmi slabej vrstve. Pre svoju dôslednosť v nároku na kvalitu a účinnosť svojich metód je pre túto spoločnosť samozrejmosťou prípadná výmaľba a plná funkčnosť ňou ošetrených miestností.

Práve univerzálnosť využitia tejto modernej technológie umožňuje aplikáciu na vlhkosťou a plesňami postihnuté fasády domov a ostatných vonkajších plôch.

Akékoľvek otázky záujemcom radi zodpovedia na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk

štvrtok 2. júla 2015

Graffity - pohľad do histórie

Patrím k drvivej väčšine ľudí, ktorí rezolútne odsudzujú spôsob, akým spravidla mladí ľudia vyjadrujú svoje názory alebo svoju príslušnosť k určitej skupine alebo teritóriu pomocou fenoménu 21.storočia - graffity.

Práve preto, že tento spôsob "sebarealizácie" ničí majetok a veľmi vzácne pamiatky našej histórie, to núti človeka k zamysleniu, prečo sa sprejové graffiti stali celosvetovým problémom.

Pohľad do histórie nám hovorí, že počiatok graffiti sa datuje ku koncu šesťdesiatych rokov minulého storočia do New Yorku, kedy pôvodom grécky doručovateľ pošty Demeterus si zaregistroval prvý nápis JULIO 204 podľa svojej prezývky a bydliska. Tento pôvodne "vtip" si tento peší poštový doručovateľ osvojil a stal sa autorom podpisu TAKI 183 na nespočetných plochách. A práve intenzita jeho podpisov bola príčinou, že v roku 1971 noviny New York Times uverejnili obsiahly článok o jeho "priekopníckej činnosti," a to, čo začalo nasledovať, vidíme dnes všetci okolo seba...

Autormi graffitovej prezentácie sú chlapci alebo mladí dospievajúci muži, ktorí touto formou vytvárajú svoju identitu dospievania. Dôležitú úlohu v tomto období prechodu z dieťaťa v muža hrá NELEGÁLNOSŤ svojej činnosti, práve pre nutnosť prekonávania nebezpečenstva, strachu alebo prekážok a tým preukázať svoju statočnosť, odolnosť a schopnosť dokázať vyjadriť svoj názor a zvýšiť si tak celkovú prestíž nielen v partii, ale aj u dievčat.

Samotné ohliadnutie sa za vznikom graffiti neprináša odpoveď, či je vôbec možné tento vzdor alebo rebéliu mladých ľudí pochopiť, ale dáva priestor na dôkladné zamyslenie všetkých odborných inštitúcií, ako v prvom rade reagovať a hlavne riešiť príčinu tohto stavu. Iba trest za ničenie majetku druhých príčinu nerieši, ale určite je možné kompromisné riešenie hľadať, či už formou vyčlenených plôch pre graffiti, ale aj v nutnosti výchovy k rešpektu a úcte k človeku a jeho činnosti, ktorá prináša pokrok a zachováva všetko krásne pre nás a budúce generácie...Graffiti - s týmto druhom vyjadrovania určite nemožno súhlasiť!

Zatiaľ jediná možnosť riešenia problému graffiti


V boji s celosvetovým fenoménom graffiti prinášajú jediné možné riešenie skúsené a kvalitné upratovacie firmy.

Odstraňovanie graffiti sa stalo jedným z hlavných pilierov pre upratovaciu firmu A SERVIS LIPKA, s.r.o.

Jedná sa o veľmi skúsenú spoločnosť, ktorá dosahuje špičkové výsledky, vďaka do detailu prepracovanej technológii antigraffitovej ochrany (AGO).

Táto firma samozrejme dokáže odstraňovať graffiti i z plôch, ktoré neboli ošetrené antigraffitovou ochranou, ale výsledok nemožno zaručiť so 100% účinnosťou.

K ďalšej z účinných technológií tejto upratovacej firmy pre odstránenie graffiti patrí aj pieskovanie. Jedná sa o abrazívnu metódu, ktorá je vhodná pre čistenie a odstránenie graffiti z fasád historických budov alebo pamiatok. Táto metóda spočíva vo využití špeciálnej pieskovačky W 1-40, kedy pomocou tlakového pôsobenia jemného piesku, granitu či šupiek orechov dochádza k odstráneniu ako graffitového nástreku, tak aj machov a ďalších usadených nečistôt.

Prípadným záujemcom o všetky druhy upratovacej činnosti tejto firmy je plne k dispozícii e-mailová adresa: centrala@a-servislipka.sk.

pondelok 29. júna 2015

Graffiti – Prečo sa oplatí aplikovať antigraffitovú ochranu (AGO)

O celospoločenskom vandalizme zvanom graffiti a jeho plazivej devastácii našej historickej a súčasnej kultúry bolo napísané už mnohé ...

A vďaka pomalosti našej spoločnosti účinne ochrániť takto napadnutý majetok, si každý slušný človek musí pripadať ako románový don Quijote de la Mancha v slávnom diele Miguela de Cervantesa o jeho nekonečnom a márnom boji s veternými mlynmi ...

Napriek tomu existuje spôsob, ako tomuto odpudivému jednaniu urobiť prietrž.

Veľmi vážne až zarputile sa k tomuto problému postavila upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. a svojou dokonale premyslenou technológiou dosahuje vynikajúce výsledky a zaslúži si právom rešpekt nás všetkých.

Graffiti – stupídne vyjadrenie ľudskej inteligencie

Antigraffitová ochrana (AGO)


Upratovacie firmy dnes a denne odstraňujú graffiti z budov, stien, výkladov, garáží a všetkých ostatných priestranstiev, ale treba podotknúť, že rozhodne nie so 100% účinkom. A navyše, nikde nie je záruka, že po starostlivom odstránení, sa títo primitívi opäť nevrátia a všetko úsilie Vás ako i upratovacích firiem vyjde nazmar ....

A v týchto situáciách sa ponúka jediné vhodné riešenie. Upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. vďaka svojim, viac ako 20-ročným skúsenostiam (a to nielen na našom trhu) prichádza s revolučnou technológiou, a to s účinným antigraffitovým náterom - AGO.

Ako jediná firma v Českej republike garantuje 100% účinnosť odstránenia graffiti na takto ošetrených priestoroch, a to vďaka svojmu komplexnému servisu. A ako bonus navyše, pracovníci tejto firmy nanesú po odstránení graffiti na stenšenú vrstvu antigraffitovej ochrany jednorazový náter BELLINZONI, ktorý zaručí ďalšiu 100% účinnosť tejto metódy počas 4-6 rokov. Z hľadiska nás všetkých je naozaj pozitívne zistenie, že táto firma, vďaka korektnosti a neutíchajúcej snahe o plnú spokojnosť svojich zákazníkov, zaznamenáva enormný nárast záujmu o túto svoju špičkovú službu.
Všetky informácie všetkým ďalším prípadným zákazníkom radi podrobne oznámi na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk.

utorok 9. júna 2015

Antigraffitová ochrana - AGO

Položme si všetci otázku - my všetci, ktorým záleží na tom, v akom prostredí žijeme...
Čo nás upúta, či už pri návšteve blízkych, či na turistickom výlete alebo tuzemskej dovolenke? Určite nádherná príroda, skvele a nákladne opravené historické budovy a dominanty našich miest a obcí.

Okrem toho obrovské prostriedky boli vynaložené na skvalitnenie súčasných potrieb, tj. napr. vybudovaním moderných nákupných centier, fitness centier alebo aj prostých oddychovvých zákutí, obchodíkov a krčmičiek...

Prečo musíme všetci znášať to nehorázne hyzdenie v podobe graffitových podpisov (pri všetkej úcte k človeku, to nesvedčí o inteligencii, ale o prevzatí "pudových" prirodzených zmyslov od psov - treba dodať, že u psov to dá pochopiť) alebo "graffitových mazanín," ktoré pokrývajú obrovské plochy predtým draho opravené a zreštaurované...

Je preto nutné podporiť úsilie, ktoré vynakladajú upratovacie firmy v boji proti tejto ľudskej stupidite.
Medzi najúspešnejšie firmy v odbore odstránenia graffity rozšírené o účinnú metódu antigraffiti ochrany tzv. AGO rozhodne patrí upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o.Jej obrovská snaha zdokonaľovať technológiu odstraňovania grafitov a vyvíjať vlastné účinné metódy je korunovaná spokojnosťou zákazníkov, s ktorou ruka v ruke prichádza veľký záujem o využitie ich služieb.


Antigraffitová ochrana - AGO


Mnohých z nás logicky napadne, prečo používat antigraffitovú ochranu (AGO), keď predsa možno využiť služby tejto upratovacej firmy priamo až keď problém s graffiti nastane?

Odpoveď je jednoduchá aj z ekonomického hľadiska. Je potrebné si uvedomiť, že účinnosť odstránenia graffiti z neošetrených plôch antigraffitovou ochranou je 60% -90%. Avšak pokiaľ je plocha ošetrená AGO, potom účinnosť odstránenia činí 100% a to už určite stojí za úvahu.

Zvlášť vtedy, keď firma garantuje až 6-ročnú záruku vrátane servisu. Jedná sa totiž o veľmi skúsenú firmu, ktorá prichádza s vlastnými unikátnymi metódami v boji proti tomuto rozšírenému konaniu zla, ktoré bez najmenších škrupulí otravuje život nám všetkým a ničí všetko pekné, čo ľudia svojím úsilím a umom vytvorili. Musím podotknúť, že ku cti firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. určite patrí aj to, že dokáže upozorniť na skutočnosť, že nie za všetkých okolností je použitie antigraffitové ochrany (AGO) vhodné. Existujú materiály, na ktoré nemožno túto metódu použiť. Jedná sa o leštené kovy, sklo a polykarbonáty.

streda 3. júna 2015

ANTIGRAFFITOVÁ OCHRANA

Patrím k veľkej rodine turistov a milovníkov histórie, umenia a všetkého krásneho, čo ľudstvo dokázalo vytvoriť od dôb dávno minulých až po súčasnosť. Žiadny z nás sa predsa nemôže zmieriť s tým, že všetky tie architektonické skvosty zanechané nám a budúcim generáciám (a teraz kladiem dôraz na to, že nerozlišujem architektúru historických pamiatok od architektúry súčasnosti) sú tak hrubo a primitívne devastované a to prakticky beztrestne. Úplne súhlasím s tým, aby boli obrovské finančné prostriedky ďalej vynakladajú nielen na verné rekonštrukcie historickej architektúry, ale aj na výstavbu a údržbu architektúry súčasnosti.

O to viac je zarážajúce, že v dnešnej dobe nie je nikto schopný zásadným spôsobom zabezpečiť ochranu všetkého toho, čo dokázalo ľudstvo svojím umom a dômyslom vytvoriť - od dôb dávno minulých až po súčasnosť.


Základný faktor v úspešnom boji proti graffity


A tak bohužiaľ jedinými účinnými bojovníkmi na tomto poli primitivizmu a ignorancie k obrovským hodnotám našej spoločnosti, zostávajú zodpovední majitelia a upratovacie firmy.
Upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. a jej technológia na odstraňovanie graffity sa dlhodobo zameriava na čo najúčinnejší spôsob, ako túto závažnú problematiku likvidovať a týchto "umelcov" od ďalšej činnosti odradiť.


Antigraffitová ochrana - účinná prevencia


A ako vlastne možno týchto ignorantských "umelcov" odradiť? Na to dáva jasnú odpoveď účinná prevencia v podobe antigraffitovej ochrany. Síce možno očistiť postihnuté plochy fasád, stĺpov, garážových brán či múrov od graffity bez preventívnej antigraffitovej ochrany, ale účinnosť je len 60% až max. 90% a nemožno pri tom zaručiť, že s odstránením graffity nedôjde aj k odstráneniu časti fasádnej farby ...

Naproti tomu odstránenie graffity z postihnutých plôch tam, kde bol použitý antigraffitový náter či nástrek, je ako jedinou našou upratovacou firmou garantovaná 100% účinnosť, vrátane kompletného servisu so zaistením životnosti na 4-6 rokov. A tu prichádza ten rozhodujúci moment - žiadny sprejer nedokáže dlhodobo prefinancovať nemalé prostriedky na obstaranie ďalších a ďalších sprejov potrebných pre svoje "výtvory," lebo mu ich vzápätí zlikviduje účinný a veľmi rýchly zásah firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o.


Všetky otázky a podrobnosti k danej problematike prípadným záujemcom firma rada odpovie na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk

štvrtok 28. mája 2015

GRAFFITI - problém súčasnosti

Každý z nás obdivuje a vníma všetko krásne okolo nás. Či už je to čarovná príroda či historické centrá a zákutia našich miest.


Všetko čo sa investovalo do nákladných opráv našich pamiatok a do výstavby nových mestských centier, (dnešný životný štýl jednoznačne vyžaduje využitie moderných technológií, ktoré prináša ľuďom pohodlie, luxus a odpočinok) prichádza veľmi často nazmar, a to vďaka novému fenoménu - graffiti, ktorému prevažne podliehajú mladí "umelci."


Pohľad na toto degradované "umenie" v človeku vyvoláva hlboký odpor až beznádej ...
Samotné odstránenie graffitových výtvorov, nie je vec jednoduchá ...

K tejto problematike sa postavila čelom firma A SERVIS LIPKA,s.r.o. a so svojimi dlhoročnými skúsenosťami razantne pomáha túto situáciu riešiť a dokonca ju aj predchádzať.


Predchádzanie bezohľadným graffitovým výtvorom


Spoločnosť za dobu, kedy pôsobí nielen na českom trhu a po skúsenostiach s odstraňovaním graffiti sa môže pochváliť výbornými výsledkami a spokojnými zákazníkmi.


Prišla s unikátnym riešením, ako sa raz a navždy zbaviť tohto odporného nevkusu.
Vykoná ako odstránenie, tak ošetrenie antigraffitovou ochranou (AGO) vrátane komplexnej servisnej práce po jej nanesení - ono totiž odradí sprejerov stále kupovať určite nie práve lacné farebné spreje, aby vzápätí, vďaka AGO, boli tieto plochy opäť čisté. A v tom je práve ten vtip, pretože ak bola pred tým nanesená antigraffitová ochrana, je daná záruka, že odstránenie graffiti už nie je takým problémom.

Táto firemná technológia zaistí až 6-ročnú trvanlivosť. V rámci služieb pri poškodení graffiti Vám firma A SERVIS LIPKA,s.r.o. aplikuje vrstvu navyše, aby sa životnosť náteru predlžovala. Táto firma rozhodne nezaspáva na vavrínoch a teraz prichádza s novým AGO náterom na dekoratívnu omietku marmolit.

Prípadní záujemcovia môžu firmu kontaktovať na e-maile: centrala@a-servislipka.sk

štvrtok 14. mája 2015

Graffiti - antigrafitová ochrana AGO

Upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. vo svojej snahe výrazne prispieť v boji s nevychovaným a sebeckým vandalizmem v podobe sprejerského graffiti ponúka svojim zákazníkom svoju vlastnú metódu prevencie.

Veľká väčšina majiteľov postihnutých fasád, múrov a zrekonštruovaných objektov ani netušia, že táto spoločnosť dokáže so 100%ným účinkom tejto novodobej hrozbe čeliť. Ide pritom o cenovo prijateľnú investíciu, ktorá spoľahlivo ochráni nielen váš majetok, ale aj Vašu nervovú sústavu, pretože s každým človekom "zamáva" pohľad na takto zničenú nemalú investíciu, ktorú ste vložili do novej alebo zrekonštruovanej fasády domu či akéhokoľvek objektu.

Antigraffitová ochrana - AGO

Upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. ako jediná v Česke republike garantuje 100% nej účinnosť svojej antigraffitové ochrany a to tým, že Vám zabezpečí kompletný servis. K tomu firma navyše ešte doplní antigraffitovou ochranu jednorazovým náterom Bellinzona, ktorý zaručí, že 100% nej účinnosť ochrany bude činiť 4-6 rokov.

Skutočne stojí za to investovať do tejto prevencie. Je to totiž jediná účinná metóda, ako spoľahlivo chrániť svoj majetok a odradiť tak vandalmi od tohto rozšíreného barbarstvo.
Stále je potrebné mať na pamäti, že samozrejme je možné odstraňovať graffity aj bez antigraffitové ochrany, ale účinnosť odstránenie je 60-90%, a to aj s nebezpečenstvom, že sa Vám sprejeri budú stále vracať.

Podrobné informácie vrátane cenovej kalkulácie získate na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk

nedeľa 12. apríla 2015

Keď sú grafity problém

Grafity sú vo svojej vrcholovej podobne rozhodne umeleckým prejavom a aj laici uznávajú hodnotu niektorých prevedení. Čo však s rôznymi „čmáranicami“, ktoré vnímame ako neestetické, poškodzujúce významné kultúrne pamiatky a spôsobujúce finančné škody majiteľom budov? S týmto problémom sa v súčasnosti boria mnohé mestá, pamiatkari a vlastníci nehnuteľností. Vhodným „plátnom“ pre tvorbu grafitov môže byť akákoľvek jednofarebná plocha, na ktorej si vedia „umelci“ okamžite predstaviť svoj podpis či maľbu. Niektorí považujú majetok s ich podpisom viac za svoj ako vlastníkov. Neobídu teda ani verejné alebo historické budovy, pamiatky, paneláky a brány. Jednoznačne ide o poškodenie majetku, ktorého eliminovanie stojí nemalé finančné prostriedky. Odstránenie grafitov býva náročné, a preto sa doň nikto nehrnie. My však máme pre Vás riešenie, kam sa obrátiť, pokiaľ sa viac nemôžete na tie strašné haky-baky pozerať.
graffity

Mánia, ktorej sa treba postaviť

Samosprávy hľadali riešenie vo vymedzení plôch, kde sa môžu autori grafitov beztrestne realizovať. „Grafitománia“ je však druhom adrenalínovej zábavy, ktorá týmto spôsobom stráca určité čaro. Čo robiť, ak sa objavia grafity aj na Vašom majetku? Okamžité zamaľovanie grafitov bez toho, aby sa najskôr odstránili, nie je vhodným riešením, pretože väčšinou presvitajú a ich pôvodné kontúry sú viditeľné. Vhodné je ich najskôr zoslabiť na najväčšiu možnú mieru a až následne miesto zamaľovať fasádnou farbou. Čistenie grafitov však nemusíte zvládnuť iba zorganizovaním rodinnej (firemnej) brigády. Existuje niekoľko špecializovaných firiem, ktoré to urobia za Vás. Ak sa pre Vás stali grafity pravidelným problémom, ktorý Vás už obral o nemalé peniaze, alebo sa obávate o svoj majetok, stavte na prevenciu. Je ňou antigrafitový náter. Ide o jednu z najlepších riešení, ako ochrániť povrch pred nežiaducim znečistením. Nejde len o znečistenie grafitmi, ale tento náter ochráni povrch či fasádu aj od bežného znečistia v blízkosti tovární alebo frekventovaných ciest. Antigraffiti ochrana zabezpečí, že farba z fixky alebo spreja na povrch dokonale nepriľne a je možné ju jednoducho odstrániť.

Na koho sa obrátiť?

Firma A Servis Lipka, s.r.o. má viac ako 20-ročnú históriu. V rámci svojich služieb poskytuje nielen jednorazové odstránenie grafitov alebo antigrafitový náter, ale ak si od nich necháte ošetriť fasádovú plochu, následné odstraňovanie grafitov získate len za zlomok ceny a zároveň zdarma obnovenie ochrannej vrstvy. Okrem toho sa firma venuje aj umývaniu okien, čisteniu kobercov kotúčovým spôsobom, strojovému čisteniu a voskovaniu podláh. Všetky služby poskytuje za bezkonkurenčné a veľmi priaznivé ceny.
Venujte rýchlemu odstráneniu grafitového problému pozornosť, pretože skúsenosti z praxe hovoria, že pokiaľ sa grafity rýchlo odstraňujú, pouliční umelci v krátkej dobe zistia, že ich diela nemajú dlhú životnosť a spravidla idú svoje diela realizovať niekam inam.

Foto: © [lurialur] / Dollar Photo Club