štvrtok 2. júla 2015

Graffity - pohľad do histórie

Patrím k drvivej väčšine ľudí, ktorí rezolútne odsudzujú spôsob, akým spravidla mladí ľudia vyjadrujú svoje názory alebo svoju príslušnosť k určitej skupine alebo teritóriu pomocou fenoménu 21.storočia - graffity.

Práve preto, že tento spôsob "sebarealizácie" ničí majetok a veľmi vzácne pamiatky našej histórie, to núti človeka k zamysleniu, prečo sa sprejové graffiti stali celosvetovým problémom.

Pohľad do histórie nám hovorí, že počiatok graffiti sa datuje ku koncu šesťdesiatych rokov minulého storočia do New Yorku, kedy pôvodom grécky doručovateľ pošty Demeterus si zaregistroval prvý nápis JULIO 204 podľa svojej prezývky a bydliska. Tento pôvodne "vtip" si tento peší poštový doručovateľ osvojil a stal sa autorom podpisu TAKI 183 na nespočetných plochách. A práve intenzita jeho podpisov bola príčinou, že v roku 1971 noviny New York Times uverejnili obsiahly článok o jeho "priekopníckej činnosti," a to, čo začalo nasledovať, vidíme dnes všetci okolo seba...

Autormi graffitovej prezentácie sú chlapci alebo mladí dospievajúci muži, ktorí touto formou vytvárajú svoju identitu dospievania. Dôležitú úlohu v tomto období prechodu z dieťaťa v muža hrá NELEGÁLNOSŤ svojej činnosti, práve pre nutnosť prekonávania nebezpečenstva, strachu alebo prekážok a tým preukázať svoju statočnosť, odolnosť a schopnosť dokázať vyjadriť svoj názor a zvýšiť si tak celkovú prestíž nielen v partii, ale aj u dievčat.

Samotné ohliadnutie sa za vznikom graffiti neprináša odpoveď, či je vôbec možné tento vzdor alebo rebéliu mladých ľudí pochopiť, ale dáva priestor na dôkladné zamyslenie všetkých odborných inštitúcií, ako v prvom rade reagovať a hlavne riešiť príčinu tohto stavu. Iba trest za ničenie majetku druhých príčinu nerieši, ale určite je možné kompromisné riešenie hľadať, či už formou vyčlenených plôch pre graffiti, ale aj v nutnosti výchovy k rešpektu a úcte k človeku a jeho činnosti, ktorá prináša pokrok a zachováva všetko krásne pre nás a budúce generácie...Graffiti - s týmto druhom vyjadrovania určite nemožno súhlasiť!

Zatiaľ jediná možnosť riešenia problému graffiti


V boji s celosvetovým fenoménom graffiti prinášajú jediné možné riešenie skúsené a kvalitné upratovacie firmy.

Odstraňovanie graffiti sa stalo jedným z hlavných pilierov pre upratovaciu firmu A SERVIS LIPKA, s.r.o.

Jedná sa o veľmi skúsenú spoločnosť, ktorá dosahuje špičkové výsledky, vďaka do detailu prepracovanej technológii antigraffitovej ochrany (AGO).

Táto firma samozrejme dokáže odstraňovať graffiti i z plôch, ktoré neboli ošetrené antigraffitovou ochranou, ale výsledok nemožno zaručiť so 100% účinnosťou.

K ďalšej z účinných technológií tejto upratovacej firmy pre odstránenie graffiti patrí aj pieskovanie. Jedná sa o abrazívnu metódu, ktorá je vhodná pre čistenie a odstránenie graffiti z fasád historických budov alebo pamiatok. Táto metóda spočíva vo využití špeciálnej pieskovačky W 1-40, kedy pomocou tlakového pôsobenia jemného piesku, granitu či šupiek orechov dochádza k odstráneniu ako graffitového nástreku, tak aj machov a ďalších usadených nečistôt.

Prípadným záujemcom o všetky druhy upratovacej činnosti tejto firmy je plne k dispozícii e-mailová adresa: centrala@a-servislipka.sk.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára