streda 3. júna 2015

ANTIGRAFFITOVÁ OCHRANA

Patrím k veľkej rodine turistov a milovníkov histórie, umenia a všetkého krásneho, čo ľudstvo dokázalo vytvoriť od dôb dávno minulých až po súčasnosť. Žiadny z nás sa predsa nemôže zmieriť s tým, že všetky tie architektonické skvosty zanechané nám a budúcim generáciám (a teraz kladiem dôraz na to, že nerozlišujem architektúru historických pamiatok od architektúry súčasnosti) sú tak hrubo a primitívne devastované a to prakticky beztrestne. Úplne súhlasím s tým, aby boli obrovské finančné prostriedky ďalej vynakladajú nielen na verné rekonštrukcie historickej architektúry, ale aj na výstavbu a údržbu architektúry súčasnosti.

O to viac je zarážajúce, že v dnešnej dobe nie je nikto schopný zásadným spôsobom zabezpečiť ochranu všetkého toho, čo dokázalo ľudstvo svojím umom a dômyslom vytvoriť - od dôb dávno minulých až po súčasnosť.


Základný faktor v úspešnom boji proti graffity


A tak bohužiaľ jedinými účinnými bojovníkmi na tomto poli primitivizmu a ignorancie k obrovským hodnotám našej spoločnosti, zostávajú zodpovední majitelia a upratovacie firmy.
Upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. a jej technológia na odstraňovanie graffity sa dlhodobo zameriava na čo najúčinnejší spôsob, ako túto závažnú problematiku likvidovať a týchto "umelcov" od ďalšej činnosti odradiť.


Antigraffitová ochrana - účinná prevencia


A ako vlastne možno týchto ignorantských "umelcov" odradiť? Na to dáva jasnú odpoveď účinná prevencia v podobe antigraffitovej ochrany. Síce možno očistiť postihnuté plochy fasád, stĺpov, garážových brán či múrov od graffity bez preventívnej antigraffitovej ochrany, ale účinnosť je len 60% až max. 90% a nemožno pri tom zaručiť, že s odstránením graffity nedôjde aj k odstráneniu časti fasádnej farby ...

Naproti tomu odstránenie graffity z postihnutých plôch tam, kde bol použitý antigraffitový náter či nástrek, je ako jedinou našou upratovacou firmou garantovaná 100% účinnosť, vrátane kompletného servisu so zaistením životnosti na 4-6 rokov. A tu prichádza ten rozhodujúci moment - žiadny sprejer nedokáže dlhodobo prefinancovať nemalé prostriedky na obstaranie ďalších a ďalších sprejov potrebných pre svoje "výtvory," lebo mu ich vzápätí zlikviduje účinný a veľmi rýchly zásah firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o.


Všetky otázky a podrobnosti k danej problematike prípadným záujemcom firma rada odpovie na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára