pondelok 31. augusta 2015

Čistenie fasád a ochrana LSG

Ďalšou, zákazníkmi veľmi žiadanou službou je pre upratovaciu firmu A SERVIS LIPKA, s.r.o. čistenie fasád a ich následné účinné ošetrenie. Túto technológiu spoločnosť vykonáva ako na rodinných domoch, murovaných plotoch, múrikoch a iných menších objektoch, tak samozrejme aj na väčších stavebných celkoch, či už to sú panelové domy, kancelárske budovy, zdravotnícke, kultúrne alebo obchodné centrá. Pomocou zabezpečovacej techniky a odborne zdatných vlastných profesionálov firma svojim klientom túto činnosť vykonáva aj vo výškach, vrátane možnosti využitia odborne zameraných vlastných horolezcov a horolezeckej techniky.

Prevažne v mestách, kde je prašnosť prostredia v dôsledku dopravného ruchu a klimatických vplyvov niekoľkonásobne vyššia, sú fasády budov vystavené negatívnym vonkajším podmienkam oveľa intenzívnejšie a následná "zanesenosť" fasády spoločne s výskytom plesní, machov a ostatných zdraviu škodlivých spór majú zásadný vplyv na životnosť a funkčnosť vlastnej fasády. Každý majiteľ mi dá iste za pravdu, aká obrovská finančná náročnosť sa skrýva za zaobstaraním novej fasády. Veľmi pozitívne preto pôsobí zistenie, že táto skúsená upratovacia spoločnosť prichádza s progresívnou ponukou na skutočne účinné OŠETRENIE po vyčistení fasády, ktoré má zásadný vplyv na predĺženie jej funkčnosti a životnosti vrátane zaručenej likvidácie zdravotného nebezpečenstva v podobe plesní a spór.


cistenie fasad
Ošetrenie a ochrana vyčistenej fasády

Čistenie fasád a ochrana LSG

Pri zvážení všetkých týchto okolností je preto na mieste využiť možnosti, ktoré táto renomovaná upratovacia firma ponúka. Ich technológie čistenia a drobné opravy fasád sú na veľmi vysokej kvalitatívnej úrovni, a to aj s možnosťou náterov značkovými farbami Weber. Čistenie a nátery fasád sú vhodné nielen na fasády zašlé vplyvom klimatických podmienok, ale aj v súvislosti s odstránením ľudskej stupidity v podobe graffiti.

Svojou modernou technológiou upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. spoľahlivo oživí pôvodnú krásu fasád.

Aby mala táto činnosť dlhodobý efekt, je nesmierne dôležité po vyčistení fasád nechať tieto plochy ošetriť naozaj progresívnymi a modernými ochrannými nátermi - účinnou antigraffitovou ochranou AGO alebo náterom LSG proti plesniam, vlhkosti a spóram. Každý zákazník týmto spôsobom získa dlhoročný účinný prostriedok, ktorý efektívne a spoľahlivo ochráni fasády jeho stavebných objektov.

Ďalší prípadní záujemcovia získajú podrobnejšie informácie na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára