štvrtok 13. augusta 2015

Grafity a antigrafitová ochrana

Počas návštevy akéhokoľvek mesta nielen u nás, ale prakticky na celom svete sa opakuje vždy rovnaký scenár.

Človek je vskutku očarený nádhernou architektúrou, a to ako historickou, tak aj súčasnou. Obdivujeme odvážne a technicky dokonalé architektonické prvky, ktoré po dlhé stáročia vzbudzujú obdiv a úctu generácií naprieč storočiami.

Veľmi podobný hold je so všetkou vážnosťou treba vzdať aj súčasnému trendu, ktorý veľmi verne a s vynaložením obrovských prostriedkov obnovuje a vracia pôvodnú tvár prevažnej väčšine ako historicky cenných skvostov, tak aj prostých pamiatok minulosti.

Je samozrejmé a pochopiteľné, že architektúra súčasnosti musí spĺňať dnešné nároky človeka na modernú životnú úroveň, ktorá sa odráža ako v súkromí, tak v zamestnaní alebo v spoločenskom vyžití. Preto moderná architektúra do nášho života prináša nové architektonické vízie, ktoré tieto potreby nielen napĺňajú, ale veľakrát svojou technickou vyspelosťou, náročnosťou a prezieravosťou predbiehajú do budúcnosti.

Je preto celkom nepochopiteľný fakt, že v radoch prevažne mladej generácie existuje prakticky beztrestná neľudská potreba ničiť a devastovať všetko krásne okolo nás. Áno, reč je o sprejovom grafite, ktorý sa prakticky 45 rokov od svojho prvého "výtvoru," rozrástol do celosvetového problému. A aj keď každý ľudsky uvažujúci jedinec takto vníma a odsudzuje sprejové grafity, nie je v ľudských silách ho vykoreniť. Snáď ako jediná účinná možnosť sa javí dlhodobé pôsobenie vo výchove každého jedinca od útlej mladosti.

Je preto veľmi dôležité podporovať všetky kroky, ktoré aspoň vedú k zmierneniu následkov tohto naskrz negatívneho javu. Veľmi dôležitý krok vidím v snahe kvalitných upratovacích firiem, ktoré denne bojujú s grafitmi a snažia sa s využitím najnovších technológií zvrátiť súčasný stav.

Veľmi kvalitné výsledky pri odstraňovaní grafitov dosahuje skúsená upratovacia spoločnosť A SERVIS LIPKA s.r.o.
antigrafitová ochrana
Odstránenie grafitov a antigrafitová ochrana

Odstránenie grafitov a antigrafitová ochrana


Ako jediná upratovacia firma u nás má dokonalo prepracovanú technológiu antigrafitovej ochrany a garantuje jej 100%-nú funkčnosť! Tento výsledok dosahuje vďaka komplexnému servisu, ktorý odstránenie grafitov z plôch ošetrených antigrafitovou ochranou zaisťuje zadarmo. Upratovacia firma A SERVIS LIPKA s.r.o. skutočne garantuje 100%-nú účinnosť odstránenia grafitov. Navyše po každom očistení postihnutých plôch na povrch nanesie jednorazový náter BELLINZONI, ktorý doplní ochrannú vrstvu AGO. Životnosť tejto ochrany je 4-6 rokov. Určite sa oplatí uvažovať o tomto zaručenom spôsobe ochrany svojho majetku pred neskutočne rozšíreným vandalizmom, ktorým bez akýchkoľvek diskusií sú aj sprejové grafity.

Podrobnosti o tejto upratovacej službe prípadným ďalším záujemcom ochotne oznámime na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk .

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára